Skip to content
Into Saxelin: Överraskningen, 1925. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Överraskningen

Konstnär Into Saxelin

Stockholmsparken, Helsingfors

Överraskningen är huggen i röd granit och den föreställer en naken kvinna som sitter på knä. Namnet refererar till kvinnans ställning, hon spritter till och kroppen böjs bakåt. Stilen är milt klassiskt tonad realism. Skulpturen restes på sin nuvarande plats 1948, men den är utförd 1925. En gipsversion finns i Tavastehus konstmuseum.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök