Skip to content
Alicja Kwade: Pars pro Toto, 2022. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: HAM / Maija Toivanen.

Pars Pro Toto

© Konstnär

Capellastranden 1, Helsingfors

Alicja Kwades Pars Pro Toto består av åtta runda stenklot, som påminner om planeter. Konstnären valde i huvudsak nordiska stenarter till verket som genomförts i Helsingfors. På stenarnas yta syns deras uråldriga bildningsprocess, ålder och tidens gång. Verkets latinska namn Pars pro toto, ”delen för helheten”, beskriver en av verkets dimensioner: världsalltets strukturer upprepar sig i likadan form i allt från atomer till solsystem. Individernas existens ställs i förhållande till tidens och materiens enorma skalor.

Kwades verk granskar vårt förhållande till naturen, vår plats i världsalltet och ständig förändring i form av större filosofiska frågor. De utmanar oss att ifrågasätta våra iakttagelser och vår uppfattning om den omgivande verkligheten.

Verket hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök