Skip to content
Michael Schilkin: Porslinsmålare, 1943. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Porslinsmålare

Konstnär Michael Schilkin

Arabias fabriksbyggnader, Tavastvägen 151, Majstad, Helsingfors

Många bildhuggare gjorde keramikskulpturer i början av vårt århundrade, men Schilkin gjorde dem till sin specialitet. Han betonade färg, situation och humor.

Han kom till Arabia 1935 och gjorde bl.a. en serie uttrycksfulla djurskulpturer. Till hans produktion hör också monumentala reliefer, t.ex. reliefen på finska handelshögskolans fasad och relieferna på Majstads församlingshus’ fasad.

I Helsingfors stadshus personalrestaurang finns en fem meter lång relief av Schilkin. Verket föreställer Salutorget. Restaurangen förnyades under 1960-talet och konstverket sattes i lådor och förvarades i ett lager tills det 30 år senare returnerades på sin plats i den nya matsalen.

Porslinsmålare föreställer en antik porslinsmålare i färd med att dekorera en amforalik kruka. En förnäm kvinna följer med arbetet.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök