Skip to content
Pekka Ojonen: Pro Teekkari, 1966. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Pro Teekkari

Konstnär Pekka Ojonen

Sandvikstorget, Teknillisen opiston edusta, Kamppi, Helsingfors

Arkitekt Pekka Ojonens (1932-2016) kugghjul är gjutet i betong och påminner oss om att Tekniska högskolan fanns i Helsingfors innan den flyttades till Otnäs. Texten på postamentet berättar att skulpturen är teknologernas gåva till Helsingfors på flyttningsdagen den 30 september 1966. Pro Teekkari påminner om POP-konstens populära idé att använda vardagliga föremål i strängt ironisk betydelse. Är kugghjulet konst eller är det någonting annat?

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök