Skip to content
Laura Beloff & arbetsgrupp: R-Bus, 2023. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: HAM/Sonja Hyytiäinen.

R-Bus

Konstnär Laura Beloff & arbetsgrupp

Fiskehamnen, Helsingfors

Konstnären Laura Beloff med arbetsgrupp förvekligade R-bus, ett eventbaserat konstverk där en självstyrande buss rörde sig i Fiskehamnen med passagerare i augusti 2023.

Beloff är intresserad av hur vår vardag styrs av dolda algoritmer och intelligent teknologi, som vi bara måste lita på att fungerar. Den självstyrande robotbussen var en aktiv aktör som slumpmässigt valde sin rutt med hjälp av algoritmer. Konstverket utmanade besökarna att fundera på hurdan upplevelsen blir om en robot får bestämma rutten.

Inne i bussen kunde man uppleva ett ljudlandskap som känns främmande, men ändå på något sätt bekant. Apparater utplacerade runtom i Fiskehamnen registrerade ljud från omgivningen och olika organismer. Ljudlandskapet strömmades i realtid i bussen och analyserades av en artificiell intelligens som identifierade frekvenser där det saknas ljud av olika organismer, samt fyllde upp dem genom att skapa ljud av påhittade varelser.

Fiskehamnen är ett område under byggnad, där relationen mellan urban och naturlig miljö håller på att förändras. Verket får oss att fundera på vår inverkan på miljön och dess ekologi: till exempel producerar människor många ljud som olika organismer försöker anpassa sig till genom att ändra frekvenserna på sina egna ljud.

Förutom Laura Beloff bestod arbetsgruppen av Marko Tandefelt, Petri Ruikka, Calvin Guillot Suarez, Jani Hietanen, Sebastian Schlecht, Andrea Mancianti, John W. Fail och Esther Saraste.

Laura Beloff är en konstnär och forskare som intresserar sig för skärningspunkterna mellan konst, biovetenskap och teknologi. I sitt arbete studerar hon ofta banden mellan människan, icke-mänskliga aktörer och samhället. Beloff verkar som professor vid institutionen för konst och media vid Aalto-universitetet.

R-bus ingår i HAM Helsingfors konstmuseums helhet av miljökonstverk i Fiskehamnen, A Stream among Streams, som kurerats av Aleksandra Kiskonen och Kristiina Ljokkoi. Verken som ingår i detta projekt produceras under det kommande decenniet och ansluts till Helsingfors stads konstsamling.

Video av verket

Read more..

At map

Sök