Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Reino Helismaas minnesmärke

Konstnär Gunnar Uotila

Parkstads torg, Parkstad, Helsingfors

Sångaren och diktaren Reino Helismaa (1913-1965) inledde sin karriär på 1940-talet. Han författade sångtexter, radiounderhållnings och filmmanuskript och samarbetade med kompositören Toivo Kärki. Päivänsäde ja Menninkäinen, Kaksi vanhaa tukkijätkää och Rovanimen markkinoilla är några av deras folkäraste sånger. Reino Helismaa skrev omkrin 5000 sångtexter.

Gunnar Uotilas porträttrelief i brons är fastsatt på en stor natursten. På reliefen finns texten ”Niin paljon on aihetta lauluun” (fritt översatt: Det finns så många orsaker till att sjunga) och årtalen 1913-1965. Parkstad-sällskapet lät utföra minnesmärket och skänkte det till Helsingfors stad 1987.

Read more..

At map

Sök