Skip to content
Raimo Utriainen: Ridån / Ida Aalbergs minnesmärke, 1972. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Ridån / Ida Aalbergs minnesmärke

Konstnär Raimo Utriainen

Kajsaniemiparken, Kansallisteatterin pienen näyttämön edusta, Kluuvi, Helsingfors

Monumentet över Ida Aalberg markerar en vändpunkt i den finländska monumenttraditionen, eftersom det är ett av de första abstrakta personmonumentet med Eila Hiltunens Sibeliusmonumentet. Raimo Utriainens (1927-1994) förslag placerades på första plats både i den allmänna tävlingen 1961 och i tävlingen för inbjudna 1962. Bronsmonumentet som höjer sig 9 meter ovanför sockeln i rödgranit avtäcktes 1972.

Ida Aalberg (1857-1915) var den stora stjärnan vid Suomalainen teatteri (Finska teatern) och ansågs på sin tid vara nordens främsta skådespelerska. Den visuella utgångspunkten för monumentet är scenridåns tunga men dynamiska rörelse. Effekten uppstår genom växelverkan mellan ljus, rum och form.

Verket hör till HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök