Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

S/S Habsburgs minnesmärke

Konstnär Gunnar Finne

Observatorieberget, Ulrikasborg, Helsingfors

Minnesmärket hedrar minnet av de tyskar som stupade i Finlands inbördeskrig och särskilt de 123 tyska soldater som på väg hem drunknade när S/S Habsburg förliste den 16 oktober 1918. Gunnar Finne har ritat minnesstenen i röd granit som är försedd med texten: ”In Finnlands Erde ruhen 383 für dessen Freiheit in J. 1918 gefallene Deutsche Krieger. Suomen maankamarassa lepää 383 vapautemme puolesta v. 1918 kaatunutta saksalaista soturia. I Finlands jord vilar 383 tyska krigare fallna för vår frihet 1918.”

På de övriga sidorna finns följande text på finska, tyska och svenska: ”I tacksamhet till minne av de 123 trogna tyska vapenbröder som kämpade med i Finlands frihetskamp 1918 – och efter fullgjord plikt fann döden i Östersjöns vågor vid ångf. ’Habsburgs’ undergång den 16 oktober 1918. In memoria liberatorum.”

Read more..

At map

Sök