Skip to content
Sigurd Stenius grav i Munksnäs, Helsingfors, 1969. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Sigurd Stenius grav

Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown

Sigurd Stenius park, Munkkiniemi, Helsingfors

På Munksnäs sydligaste udde finns en liten park och i parken finns en kulle med en blomsterprydd grav. Här är Sigurd Stenius (1879-1969) och hans hustru begravna. Minnesorden på gravstenen lyder ”Till Sigurd Stenius minne grundare av Munksnäs och Hoplax församlingar, Hoplax kommun samt Haga köping iniativtagare till Munksnäs folk- och samskolor”.

Gravstenens material är granit. Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök