Skip to content
Riikka Puronen: Sirenas strängar, 2004. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Yehia Eweis

Sirenas strängar

Konstnär Riikka Puronen

Kvarnplatsen, Helsingfors

Den tämligen kärva 1970-talsarkitekturen i Kvarnbäckens metrostation lockade konstnären Riikka Puronen (f. 1968) att skapa ett verk som var dekorativt och samtidigt rofyllt och interaktivt. Verket får vidröras och man kan också framkalla ljud med det.

Skulpturen som reser sig från granitsocklar består av fyra bronsklot och en något högre skulptur med snäckmotiv. Slipade stenar, bl.a. spektroliter, har infattats i bronsklotens yta.

Om man vrider på kloten får man fram en behaglig klang. Sirenas strängar är som en rofylld klockspelsoas i vimlet av människor som skyndar ut ur metron. Konstnären tog för denna skulptur medvetet intryck av bönekvarnarna som de tibetanska munkarna och lekmännen använder i sina religiösa ritualer. Inne i de vridbara bönekvarnarna finns rullar med heliga texter.

Riikka Puronens verk Sirenas strängar offentliggjordes i konstnärens närvaro 1.7.2004. Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök