Skip to content
Armas Hutri: Skådespelerskan, 1985. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Skådespelerskan

Konstnär Armas Hutri

Ida Aalbergsvägen 1, Haga, Helsingfors

Armas Hutri (1922-2015) var en bildhuggare som fick många stora monumentbeställningar. Han erhöll hederstiteln professor 1976.

Skådespelerskan hänvisar till Ida Aalberg (1857- 1915), den första berömda skådespelerskan vid den finskspråkiga teatern. Bronsskulpturen står på en klippa blickande ut över den öppna platsen. Den stiliserade gestalten är expressivt formad. De tydliga anletsdragen skapar en motsats till den tunga kroppen och en känsla av frigörelse från formen.
Skådespelerskan är 190 cm hög och står på ett 40 cm högt postament av natursten.

Read more..

At map

Sök