Skip to content
Gunnar Finne: Spararen, 1942. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Spararen

Konstnär Gunnar Finne

Fabiansgatan 19, Kaartinkaupunki, Helsingfors

Konstindustriförbundet Ornamo, där också Gunnar Finne var medlem ökade arkitekternas och bildhuggarnas samarbetsmöjligheter. Samarbetet mellan husets arkitekt Antero Pernaja och Gunnar Finne var resultatrikt. Postbankens huvudkontors gula fasad och relifens material är ett fint exempel. Reliefens storlek och placering i det böjda hörnet har krävt noggrannt övervägande både av arkitekten och konstnären. Gunnar Finnes klassicistiska stil har kallats stiliserad och arkitektonisk. Han fick många beställnngar och erbjudanden att samarbeta med arkitekter tack vare sin helhetssyn och skicklighet att kombinera skulpturdekor med arkitekturen.

Reliefen Spararen avbildar människor som samlar sin utkomst från ett fantasiträd. Gestalterna är grupperade runt trädet, en med ryggen vänd mot betraktaren. Rummet fortsätter både in i bilden och mot betraktaren. Figurernas former är tydliga, men också tunga. Särskilt kvinnofiguren för tankarna till den franske målaren Fernand Légers (1881-1955) geometriska människofigurer.

Reliefens material är keramik och den var färdig 1942.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök