Skip to content
Heimo Suntio: Tecknen ordnar sig, 2002. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Rikkonen

Tecknen ordnar sig

Konstnär Heimo Suntio

Daghemmet Ruuti, Kontulankaari 22, Helsingfors

Kombinationer av olika element, material och tekniker är det utmärkande för Heimo Suntios konst. I sina verk drar han oväntade paralleller mellan livet och konsten, ibland på ett drömlikt och överraskande sätt som bryter mot betraktarens konventioner.

Kvartershuset Ruuti är ett allaktivitetshus och ett lärosäte, vilket också framgår av byggnadens konstverk. I Suntios verk Tecknen ordnar sig finner vi hänvisningar till alla konstarter: arkitektur, bildkonst, litteratur och musik. Verket är sammansatt av olika element, med vilka konstnären associerar till kunskapens och mognadens betydelse på hantverkets och kreativitetens olika områden. Bronsreliefen på skolans yttervägg återger två barnen med sina skolväskor. På gestalternas yta återges ett landskap med de grundelement som barnteckningar består av: ett hus, en sol, blommor och djur. I muren som fortsätter byggnadens stenfot och är planerad av konstnärens finns en kvadratformig och en rektangulär öppning som konkretiserar växandet.

Ovanför den låga kvadratformiga öppningen finns en rund bronsrelief, vars omkrets pryds av bokstavstecken från olika kulturer och tidsåldrar. I mitten av reliefen återges en dikt som beställts enkom för detta verk av Tomi Kontio. Muren har också en upplyst del av glastegel och bredvid den, ovanför den högre öppningen, ser vi ”Den brinnande busken”, en bronsskulptur som liknar en enbuske. Dess yta är täckt av öppna händer och en gyllene låga.

Tomi Kontios dikt är skriven i cirkelform i mitten av den runda reliefen. Stroferna lyder i fri översättning: ”Vid ankomsten till detta land ur livmoderns valv, ur det mjuka ekots katedral. Vid den första explosionen av förbundet mellan syre och lungor. En lång mörk vokal, livets smärtfyllda skrik.
Och när skriket fastnar i halsen som heternas pilar är ordet fött, är döden framfödd, och tron. Det långa mörkrets fladdrande piktogram.
Varje ord som när man hoppar rep och den släta tystnaden däremellan, med ett skuret vassrör fångade i lera, i tecknens inhägnad.
Flickor med flätor ger liv åt Gårdsbackabågen. Somliga säger allt, andra det de har att säga som skator i sandlådan.”

Verket hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök