Skip to content
Hanna Råst: Tideräkning, 2022. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. Foto: © HAM/Sonja Hyytiäinen.

Tideräkning

Konstnär Hanna Råst

Tolarivägen 6, Helsingfors

Historiens och tidens olika lager förenas i Hanna Råsts fotocollage Tideräkning. Verket är placerat under skärmtaket till finska lågstadieskolan i Norra Haga. I verket kombineras barndomsminnen med historiska epoker och händelser som lämnats osagda. Råst har utforskat bilder och teckningar i olika arkiv och samlat dem i ett collage som spänner över olika epoker i världshistorien. Konstnären hoppas att verket ska väcka elevernas nyfikenhet och intresse för historia, tid och geologi.

Verket är placerat så att man bara ser det när man står under lågstadiets skärmtak. Det dolda verket är relaterat till upptäckartanken och den nya kunskap som kontinuerligt påträffas och formar om våra historieberättelser. Verket fortsätter på teman som Råst även har behandlat mer utförligt i sitt konstnärliga arbete.

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök