Skip to content
Mark Niskanen och Jani-Matti Salo: Förbipasserande, 2019. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Till den förbipasserande

© Konstnären

Banan, Helsingfors

Vid banan under Lappviksgatans bro finns Mark Niskanens (f.1991) och Jani-Matti Salos (f.1984) kinetiska verk Till den förbipasserande. Verket är konstruerat i ett hölje för vanlig ljusreklam och baserar sig på rörelse och flyktighet. Verket visar sig i olika skepnad för varje förbipasserande.

De små förändringarna som sker i verket baserar sig på ett moaré- eller interferensmönster som skapas av att tre bildytor överlappar varandra i en viss vinkel. Moarémönstren ser olika ut för varje förbipasserande beroende på dennes ögonhöjd, rörelse och avstånd till verket. Den grafiska rörelsen ser ut som en animation eller video trots att det inte finns rörliga delar eller digitala element i verket.

Det offentliga verket För den förbipasserande har beställts av HAM Helsingfors konstmuseum. Konstverket är kvar vid Banan tillsvidare och flyttas eventuellt till någon annan plats i Helsingfors senare.

Verket hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök