Skip to content
Felix Nylund: Tre smeder, 1932. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Tre smeder

Konstnär Felix Nylund

Tresmedersplatsen, Kluuvi, Helsingfors

Stiftelsen Pro Helsingfors beställde skulpturen och donerade den till Helsingfors stad. Felix Nylund (1878-1940) deltog redan 1913 med ett smedmotiv i en tävling om ett minnesmärke över J.W. Snellman. 1919 gjorde han en skiss där en skulptur med tre smeder är placerad på en tio meter hög pelare. De här tidiga förslagen utfördes aldrig, men Nylund utnyttjade motivet när han gjorde Tre smeder som skulle placeras vid brunnen framför Gamla studenthuset.

Muraren Paavo Koskinen stod modell för mästersmedens kropp och ansiktsdragen lånade Nylund från diktaren Arvid Mörne. Smeden med höjd slägga är ett självporträtt av konstnären som ung, och modellen för den tredje smeden var Aku Nuutinen, stenhuggare och Felix Nylunds assistent. De tre smederna anses bl.a. symbolisera arbete och samarbete. Stilen är realism präglad av klassiska ideal.

Skulpturens material är brons och sockeln röd granit. Den latinska texten som löper runt sockeln lyder: MONUMENTUM – PONENDUM – CURAVIT – LEGATUM – J. TALLBERGIANUM – PRO HELSINGFORS A.D. MCMXXXII.

Skulpturen hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök