Skip to content
Verket Uppväxt har tagits bort. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Uppväxt

Konstnär Kain Tapper

Kyösti Kallios väg 1, Kulosaari, Helsingfors

Uppväxt består av två likadana gjutna betongelement. Ytan är präglad av avtrycken från gjutformens bräder och den avtrappade formen. Det ger den karga skultpturens kontur rytm och lekyta för det växlande ljuset.

Den yttre konturens kantiga linjerytm förbyts mot de inre vågornas mjuka former. Vågornas rytm tycks öka och förstärkas när blicken följer dem uppåt. Skulpturens abstrakta dynamiska effekt är en motsvarighet till namnet. Skulpturen står på en gård omgiven av daghem, skola och ungdomslokaler och för också därför tanken till människans möjligheter att växa andligt och fysiskt. Skulpturen bildar tillsammans med sin omgivning en rätlinjig 1960-tals helhet. Uppväxt följer arkitekturens asketiskt estetiska linje och verkar också själv som ett arkitektoniskt element.

Verket har tagits bort 2013. Det hörde i Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök