Skip to content
Tulay Schakir: Verket vid Aurinkolahden koulu, 2002. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Verket vid Solvikens finska grundskola

Konstnär Tulay Schakir

Solvikens finska grundskola (Aurinkokoulu), Iiluodonpiha 1, Helsingfors

Tülay Schakirs (f. 1968) tvådelade verk vid den Solvikens finska grundskolan (Aurinkolahden koulu) bygger på ljuset och dess speglingar. Reflexen på skolgården mäter cirka tre meter i diameter. Den reflekterande, konkava spegelslipade sidan är vänd mot skolans matsal och framför reflexen finns en lampa. När betraktaren rör sig framför verket förefaller det ändra form från konkavt till konvext. I vissa ljusförhållanden och rakt framifrån ser reflexen ut som en tredimensionell boll som lyser rödorange och påminner om solen och enligt Schakir syftar på platsens namn, Solvik. När ytan inte är belyst reflekterar den sin omgivning. Senare har man av säkerhetsskäl monterat ett nät runt lampan.

I de hologram som utgör den andra delen av verket går reflexens runda form igen. Hologrammen förändras med solen; ljuset avslöjar bilden lite i taget. Utan solljus förefaller skivorna nästan genomskinliga. Två hologram sitter fast på skolhusets glasvägg som vetter mot gårdsplanen och ska betraktas inifrån.

Med sitt verk hänvisar konstnären till insamlingen av kunskap. Schakir vill visa på att kunskapen är begränsad och att människan bara får delar av all kunskap som finns.

Verket vid Aurinkolahden koulu ingår i Helsingfors konstmuseums samling. Det har bekostats ur anslagen för skolhuset och är således ett så kallat procentanslagsprojekt.

Read more..

At map

Sök