Skip to content

Det nya läsårets början uppmärksammas genom nya offentliga konstverk i skolor och på daghem på olika håll i Helsingfors

18.8.2022

Inka Bell: Rotaatio/Rotation/Rotation, 2022. © HAM/Maija Toivanen

Sex nya konstverk som förverkligats enligt procentprincipen har färdigställts i lokaler som används av barn och unga i olika delar av Helsingfors. Fem skolbyggnader har fått verk av Inka Bell, Karoliina Hellberg, Pertti Kukkonen, Eeva-Leena Eklund och Markus Rissanen. Dessutom har ett nytt daghem fått ett verk av Elina Autio.

Inka Bells kinetiska verk Rotation finns i de nya lokalerna för Pakilan peruskoulu och Baggböle ungdomsgård. Verket, som dominerar väggen i matsalen, är 2,5 m högt och 1,9 m brett och består av cylinderformade stycken som man kan snurra på. Cylindrarna är tvåfärgade: den ena sidan är målad i en bruten vit färg och den andra i en bruten blå färg. Verkets visuella utseende förändras när man snurrar på cylindrarna och färgerna glider in i varandra. Det kinetiska verket lockar till att testa och se hur man redan genom små rörelser kan påverka verkets karaktär. Rotationen kan skapa slumpmässighet i färgernas rytm, eller så kan man med dess hjälp skapa ett monokromatiskt, alltså enfärgat, lugn. Inka Bell är en bildkonstnär som huvudsakligen arbetar inom ett utvidgat konstgrafikfält. I sin konst behandlar Bell förhållandena mellan det två- och tredimensionella genom material, färg, yta och upprepning.

Karoliina Hellberg: Syrener, anemoner och vind: Anemoner, 2022. © HAM/Kirsi Halkola

Kallion lukios renoverade byggnad har fått målningserien Syrener, anemoner och vind av Karoliina Hellberg, som själv tidigare gått i samma skola. Serien är uppdelad i två par av verk i byggnadens trapphus. Målningarna i verkparen är mitt emot varandra som spegelbilder och ger liksom två olika bildvinklar på samma situation. På den andra trappavsatsen finns verkparet Syrener, anemoner och vind: Anemoner, bygger på rumsliga bilder med detaljerade interiörer som är bekanta från Hellbergs produktion. Räcken, stolpar, dekorativa möbler och ornamentala mattor skapar tillsammans med grönväxter och snittblommor en riklighet eller väv som påminner om en målning. På den tredje trappavsatsen finns verkparet Syrener, anemoner och vind: Syrener, som introducerar (betraktaren) till ett tema som återkommer i Hellbergs målningar, nattliga trädgårdar och skildringar av växtlighet. På samma byggnads fasad finns Pertti Kukkonens skulpturinstallation Bollande. Verket består av polerade stålkulor i olika färger som kastar skuggor på väggen. Skuggorna följer dock inte logiken enligt ljusets riktning. Kukkonen har specialiserat sig på att använda betong i sin konst, och har skapat flera offentliga verk på olika håll i Finland.

Pertti Kukkonen: Bollande, 2022. © HAM/Kirsi Halkola
Eeva-Leena Eklund: Handstil, 2022. © HAM/Kirsi Halkola

Eeva-Leena Eklunds verkshelhet Handstil breder ut sig över Lauttasaaren ala-asteen koulus och Lauttasaaren musiikkiopistos trapphus. Den omfattande, rumsliga helheten består av väggmålningar och separata verk målade på upphängda metallplattor. Utformningen är fri på ett sätt som är typiskt för Eklund: målningarna är delvis ovanpå varandra, delvis bredvid varandra och bildar såväl förtätningar som luftigare delar. I målningarna som målats direkt på väggytorna finns olika rutiga och randiga papper som är bekanta från skolvärlden, vars rutor och linjer är målade på fri hand. På linjerna finns meningar och enskilda ord i olika kalligrafiska och textade handstilar. Konstnären har samlat in texterna från skolans elever. Målningarna på plattorna är målade i flammande färger i likhet med mycket av Eklunds produktion och motiv som blommor, djur och abstrakta tygmönster återkommer i dem.

Markus Rissanen: Mysteriet med den nysande bläckfisken, 2022. © HAM/Maija Toivanen

Markus Rissanens verk Mysteriet med den nysande bläckfisken tar över en del av fasaden på Myllypuron peruskoulus tillbyggnad. Verket, som består av keramiska plattor, baserar sig på det matematisk-logiska mönstret Hex Rosa som utvecklats av Rissanen. Mönstret består av upprepade likadana sexhörningar, som delas in i romber. Genom att variera rombernas former samt nyanser av svart och brunt bygger Rissanen ett kontinuerligt rosenmönster. Enligt konstnären kan keramikverket bland annat ses som en skvättande bläckplump eller en framrusande svart komet, vars svans ger ifrån sig små gnistor. Den första associationen har gett verket dess namn. Rissanens konstnärliga produktion består huvudsakligen av målningar, där han genom konsten utforskar vetenskapens abstrakta informationsdiagram och teckensystem. I sin doktorsavhandling tog sig Rissanen an geometrins mysterier och löste ett känt matematiskt problem som anknyter till rotationssymmetriska plattbeläggningar.

Elina Autio: Regnbågspenna, 2022. © HAM/Sonja Hyytiäinen

Daghemmet Isoniitty i Gumtäkt har fått ett färggrant verk av Elina Autio på sin fasad. Verket Regnbågspenna består av aluminiumrör av olika längd som är målade i randigt, och som när de placerats intill varandra skapar en öliknande yta på väggen. Verkets utformning baserar sig på färgläggning med penna i kursiv och färgläggningens rytm, som kan vara slumpmässigt trevande men ändå samtidigt målmedveten. Verket för tankarna till användning av en mångfärgad penna, där färgen ändras medan man färglägger. Den speciella lodräta randningen på Isoniittys daghemsbyggnad återkommer i verkets struktur och färger.

Elina Autio har en bildkonstnärsexamen från Konstuniversitetets Bildkonstakademi och har också studerat vid Akademie der Bildenden Künste i München. I sin konst sammanför Autio på ett unikt sätt färgperception och vardagliga byggmaterial. Förutom i Helsingfors har hon skapat offentliga verk i Tammerfors och Esbo.

Helsingfors stad följer procentprincipen, vilket betyder att man vid byggande eller renoveringar som utförs av staden reserverar omkring en procent av budgeten för offentlig konst. Det livliga byggandet under de senaste åren har gjort det möjligt att beställa offentlig konst till flera offentliga byggnader bland annat i Nordsjö, Fiskehamnen, Kånala och Jakobacka. HAM Helsingfors konstmuseum är konstexpert i projekten och verken integreras i Helsingfors stads konstsamling, som HAM förvaltar.

Sök