Skip to content

Helsingforsarnas egen konstsamling finns nu på internet

15.3.2023

HAM Helsingfors konstmuseum har publicerat ungefär 1 400 konstverk ur sin samling i den riksomfattande söktjänsten Finna.fi. På HAM:s egen Finna-sida kan du bekanta dig med verken enligt exempelvis konstnär, motiv och teknik eller som färdigt sammanställda helheter. Helheterna består bland annat av utställningar i Tennispalatset, Bäcksbackas donationssamling och konst från offentliga platser både ute i gatubilden och inne i stadens skolor, bibliotek och daghem. Sidan uppdateras fortlöpande med nya verk.

HAM har hand om helsingforsarnas egen konstsamling som finns i hela staden med utgångspunkt i Tennispalatset. HAM:s samlingar består av över 10 000 verk, varav 2 500 finns i stadens offentliga miljöer, både inomhus och utomhus. Den mest synliga delen av samlingarna är de offentliga skulpturer som finns på Helsingfors gator och torg och i stadens parker.

”HAM finns först och främst till för allmänheten. Det är viktigt att helsingforsarnas egen konstsamling är lättillgänglig både i utställningarna och ute på stan – och nu också på nätet. Med hjälp av Finna kan vi visa allmänheten också sådana verk som inte är utställda just nu”, berättar HAM:s vikarierande samlingschef Kati Nenonen.

Leonard och Katarina Bäcksbackas donationssamling är hjärtat i helsingforsarnas egen konstsamling. Samlingen donerades år 1976 och består av flera pärlor i finländsk konsthistoria, såsom Tyko Sallinens Mirri (1910). Bland övriga konstnärer kan Ragnar EkelundMarcus CollinAlvar CawénJalmari Ruokokoski och Ellen Thesleff nämnas.

En av helheterna visar vilka förändringar som skett i Helsingfors gatubild: under det senaste decenniet har 32 konstverk för offentliga miljöer färdigställts. Av nya bostadsområden som fortfarande är under konstruktion har Fiskehamnen och Mellersta Böle redan fått sina första offentliga verk. Också lättrafikleden Banan och flera parker och skvärer har fulländats med konst.

I tjänsten går det också att för första gången på ett och samma ställe se sådana verk som finns på halvoffentliga platser, såsom skolor och daghem, dit den breda allmänheten inte äger tillträde. En del av de här konstverken är beställningsverk som förverkligats tack vare den så kallade procentprincipen. Utöver dem finns också utvalda konstverk ur HAM:s samling i de här lokalerna.

På nätet finns bland annat Elina Autios beställningsverk Regnbågspenna (2022) som finns i daghemmet Kumpupilvi samt Antti Louhistos kaninskulptur Idel öra (1968) som blivit en favorit bland eleverna i Snellman-skolan. I lågstadieskolan Kontulan ala-aste i Gårdsbacka finns konst som eleverna själva fått välja, såsom Jasmin Anoschkins keramikskulpturer med djurtema samt Tiina Laitanens och Kyösti Pärkinens färggranna verk.

Finna är en helhet bestående av söktjänster som öppnades 2013 och som är hem för miljontals exemplar av kultur- och vetenskapsmaterial i Finland. Fler än 470 bibliotek, museer och arkiv har gått med i Finna och därmed öppnat sina unika samlingar och material så de är tillgängliga för alla. Nationalbiblioteket upprätthåller och utvecklar tjänsten Finna fortgående i samarbete med kundorganisationerna.

Ham:s egen Finna-sida finns på adressen ham.finna.fi. Förutom på Ham:s egen Finna-sida hittar du konstverken genom att söka i den mer omfattande söktjänsten Finna.fi.

Sök