Skip to content

Hoppa på den algoritmstyrda bussen i Fiskehamnen

14.8.2023

Laura Beloff & työryhmä / arbetsgrupp / working group: R-Bus, 2023 © HAM/Sonja Hyytiäinen

Under Konstens natt börjar en självstyrande robotbuss trafikera i Fiskehamnen. R-Bus är ett konstverk skapat av Laura Beloff och hennes arbetsgrupp. Med hjälp av algoritmer väljer den en slumpmässig rutt inom ett på förhand avgränsat område. Ljudlandskapet i bussen är sammansatt av ljud från området och förvandlar det välkända till något egendomligt. Det går att uppleva konstverket under perioden 17.8–3.9.2023.

En hurdan upplevelse uppstår när vi låter en robot styra vår rutt? R-Bus inbjuder dig till en åktur utan att du vet vart konstverket tar dig. I Fiskehamnen finns fyra hållplatser med R-Bus-symbolen på vilka bussen stannar i enlighet med den dagsspecifika tidtabellen. När bussen väljer rutt utnyttjar den algoritmer. Konstnären Laura Beloff intresserar sig för hur vår vardag styrs av en mångfald dolda algoritmer och smart teknologi som vi måste förlita oss på. 

Inne i bussen möts passageraren av en främmande men underligt välbekant ljudvärld – precis som om omgivningens välbekanta ljud skulle genljuda från en främmande plant. Ljudverket uppstår när ljud från Fiskehamnen möter fiktiva ljud som skapats av maskinintelligens. Apparater som plockar upp ljud från området, både ljud av levande organismer och ljud i miljön, har placerats ut i Fiskehamnen. Maskinintelligensen analyserar den här ljudmassan och producerar ljud av fiktiva organismer som har en annan frekvens än de övriga ljuden i Fiskehamnen. Ljudlandskapet som strömmas i realtid i robotbussen stämmer till eftertanke om hur vi påverkar miljön och dess ekologi. För tillfället byggs det mycket i Fiskehamnen vilket innebär att förhållandet mellan den urbana och naturliga miljön förändras: människor producerar exempelvis mycket ljud som organismerna försöker anpassa sig till bland annat genom att förändra sina egna frekvenser.

Det temporära konstverket rör sig i Fiskehamnen under Konstens natt 17.8 kl. 14.00–17.00 och 19.00–22.00, och dagligen, förutom måndagar, under Helsingfors festspel 18.8–3.9 kl. 11.00–14.00 och 16.00–19.00. Det är gratis att ta en åktur som räcker 10–15 minuter. Det ryms maximalt sex passagerare i bussen på en och samma gång. Tidtabeller och hållplatsinfo för bussen finns på adressen rbus.fi.

Beloff är en miljökonstnär och forskare som intresserar sig för att kombinera konst, biovetenskaper och teknologi. I sina verk begrundar hon ofta sambanden mellan människan, icke-mänskliga aktörer och samhället. ”Mitt konstnärliga arbete kan ses som ett slags fritt laboratorium förlagt i vardagen och miljön – det möjliggör uppkomsten av nya och överraskande samband. Med konstverket R-bus vill jag erbjuda passagerarna en möjlighet att kasta loss från vardagen och uppleva Fiskehamnen på ett nytt sätt, från andra arters synvinkel.”

Beloffs arbetsgrupp består av Marko Tandefelt, Petri Ruikka, Jani Hietanen, Calvin Guillot Suarez, Sebastian Schlecht, Andrea Mancianti, Esther Saraste och John W. Fail.

R-Bus ingår i Fiskehamnens och Helsingfors konstmuseum HAM:s A Stream among Streams, en miljökonsthelhet som har kuraterats av Aleksandra Kiskonen och Kristiina Ljokkoi. Verken som ingår i helheten kommer att färdigställas i Fiskehamnen under det följande decenniet och de färdiga verken kommer att införlivas i Helsingfors stads konstsamling. I samarbete med Aalto-universitetet, Auvetech, Ecoflow, Helsingfors festspel, JCDecaux, Metropolia, REDI, Rolan, Tector, Uusix.

Sök