Skip to content

Laura Könönens älskade offentliga konstverk Ingen himmel som gräns komplett på Busholmen

13.6.2024

Verket, bekant från Helsingforsbiennalen 2021, har fått sin permanenta plats i Helsingfors. Den version av konstnären Laura Könönens verk Ingen himmel som gräns som vi såg på Alexanderbatteriet på Skanslandet har från åtta stenar utökats till en helhet på 13 stenar med en diameter på ett tjugotal meter för Godahoppsparken på Busholmen.

Konstnären Laura Könönens verk Ingen himmel som gräns utgörs av olika stora grovt huggna stenblock. En av ytorna är slätslipad och sprutmålad i himmelsblå billack, vars färgton glider från mörkare till ljusare. Enligt konstnären utgör stenarna ett slags pussel – som om bitar av himlen slumpmässigt hade ramlat ner på marken. I verket splittras både himlen, som upplevs som evig, och det orubbliga stenmaterialet. Det kan ses som en metafor för vår värld, där etablerade sanningar krossas och förändras.   

Verket som kuraterats av HAM Helsingfors konstmuseum offentliggörs vid ett för alla öppet evenemang onsdagen den 19 juni kl. 14–15. Vi samlas vid Godahoppsgränden 5, varifrån vi fortsätter till verket i parken. Verket offentliggörs av sektorchefen för kultur och fritid Juha Ahonen. Konstnären deltar i evenemanget.  

Laura Könönen: Ingen himmel som gräns (detalj), 2024. HAM Helsingfors konstmuseum. Foto: Sonja Hyytiäinen.

I sina verk reflekterar skulptören Laura Könönen (f. 1980) över människans ändlösä längtan och tillvarons absurditet. Hon använder ofta sten som material och särskilt svart diorit från Korpilahti. Enligt Könönen är stenen placerad på en annan tidslinje än individens existens. För henne symboliserar stenen ”tystnad utan mänsklig närvaro, efter att allt ljud försvunnit”.  

Finansieringen av verket har möjliggjorts genom att Helsingfors tillämpar procentprincipen för konst, där staden vid finansieringen av sina bygg- och renoveringsprojekt avsätter en andel åt konsten. Laura Könönens verk har beställts av sektorn för stadsmiljö och kuraterats av HAM Helsingfors konstmuseum, som fungerar som konstsakkunnig i stadens konstprojekt enligt procentprincipen samt förvaltar stadens konstsamling, i vilken verken infogas. Samlingen som förvaltas av HAM omfattar redan mer än 200 verk som genomförts med hjälp av procentprincipen. 

Sök