Skip to content

Ny ledare för HAM utsedd

12.1.2023

Arja Miller. © HAM/Kirsi Halkola

Styrelsen för Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum har utsett FM Arja Miller till ny ledare för HAM. Arja Miller kommer närmast från tjänsten som intendent på Esbo moderna konstmuseum EMMA. Hon tillträder posten på HAM 20.3.2023.

“Uppdraget som museichef för HAM väckte ett glädjande gensvar. Arja Miller valdes till tjänsten bland högt kvalificerade sökande utifrån sin långa och mångsidiga arbetserfarenhet. Hon har under sin karriär arbetat på ett flertal museer i olika ledarfunktioner genom vilka hon har skaffat sig en djup sakkunskap om såväl kuratering som arbetsprocesserna i museibranschen. Arja har under karriären visat sin förmåga att utvecklas som ledare liksom att utveckla den organisation där hon arbetar. Vidare har hon ett utmärkt nätverk bland museivärldens aktörer såväl i Finland som utomlands”, motiverar ordföranden för Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum, Kai Huotari valet av Miller.

“HAM är helsingforsarnas eget konstmuseum där intressanta utställningar, förstklassiga samlingar och dynamisk offentlig konst knyts samman. Jag är jättepeppad över möjligheten att tillsammans med den skickliga personalen få utveckla HAM till ett ännu djärvare, starkare och hållbarare museum. Med den lysande Helsingforsbiennalen, de imponerande utställningarna och den progressiva offentliga konsten har HAM alla möjligheter att utvecklas till en internationell föregångare inom sitt område. Konstnärer har den unika förmågan att i konsten spegla nuet, tolka det förflutna och genom den konstnärliga processen förutse framtiden. I mina drömmar är HAM en kreativ gemenskap där konstnärernas visioner och en mångfaldig publik möter varandra”, formulerar konstmuseets nya ledare Arja Miller sin vision.

Museets verksamhet och personal överfördes till Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum 1.1.2023. I och med ombildningen till stiftelse blev HAM stadens dottersammanslutning som finansieras med bidrag till kulturinstitutioner. “Den färska ombildningen av HAM till stiftelse ger museet bredare verksamhetsmöjligheter än tidigare. Det är superhäftigt att börja som museichef för HAM just nu”, säger Miller.

Konstmuseichefen tillsätts för en tidsbestämd period på fem år, vilken kan förlängas med ytterligare en period. Föregående museichef, Maija Tanninen-Mattila gick i pension 1.12.2022.

Sök