Skip to content

På allmänhetens begäran har ett nytt offentligt konstverk färdigställts vid Åggelby station

11.6.2024

Konstnären Lasse Juuti har färdigställt ett nytt offentligt konstverk i Åggelby, De samtida. Åggelbyborna önskade sig ett konstverk för att pigga upp stationen via VårStad, dvs. deltagande budgetering. Offentliggörandet av verket som kurerats av HAM Helsingfors konstmuseum äger rum den 14 juni 2024 kl. 11 på Åggelby Societetshus. Paavo Arhinmäki, biträdande borgmästare med ansvar för kultur och fritid, offentliggör verket i närvaro av konstnären. Evenemanget är öppet för alla.

Lasse Juutis verk De samtida handlar om upplevelsen av tid. I verket kan klockor, cyklar och en dressin som vi känner till från järnvägarna identifieras. Konstnären berättar att dressinen pumpas av bröderna Nu och Snart, försedda med visarmustasch, som i sitt sjå med att veva tiden framåt tänjs ut ända upp till taket i gångtunneln. Som upplevelse är tiden både plastisk och fragmentarisk: ibland rusar den i väg, andra gånger sniglar den sig fram.

På den motsatta väggen ses ett verk som påminner om en framväxande tussilago. Vid en närmare titt ser man att det är en upp och nervänd, historisk cykel med stort hjul. Det stora framhjulet är placerat framför solen, och en figur som trampar på pedalerna håller solen – och tiden – i rörelse. Enligt konstnären refererar verket bl.a. till soluret, som visar tiden med hjälp av skuggornas och ljusets rörelse.

För att fira offentliggörandet av Lasse Juutis verk är festen som äger rum den 14 juni 2024 öppen för alla stadsbor. Evenemanget inleds kl. 11 på Åggelby Societetshus och avslutningsvis förflyttar vi oss till stationstunneln. Öppningsanförandet hålls av HAM:s museichef Arja Miller, och verket offentliggörs av biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn i Helsingfors Paavo Arhinmäki.

Lasse Juuti: De samtida (detalj), 2024. HAM Helsingfors konstmuseum. Foto: Sonja Hyytiäinen.

– Det känns fint att äntligen få offentliggöra det här lekfulla och flerdimensionella verket som Lasse Juuti har skapat speciellt för Åggelby station och Åggelbyborna. För oss på HAM är det viktigt att kunna placera ut konsten i de urbana miljöerna i nära anslutning till människornas vardag, säger museichef Arja Miller.

Lasse Juuti (f. 1990) har blivit känd för sina lekfulla verk som tänjer på måleriets gränser. Juutis verk lösgör sig ofta från den platta och rätvinkliga formen i traditionellt måleri och utgörs av målningar och skulpturer i tredimensionella kombinationer. Vardagliga iakttagelser, en stark känsla för rytm samt referenser till den arkitektoniska miljön fungerar som impulser för verken.

VårStad är Helsingfors sätt att genomföra den deltagande budgeteringen. Det innebär att stadsborna får föreslå saker som de önskar till sitt eget bostadsområde. Initiativet till konst i Åggelby stationstunnel kom från Åggelbyborna i VårStad-omgången 2021. Förslaget fick 464 röster och är nu genomfört.

Lasse Juutis verk har kurerats av HAM Helsingfors konstmuseum, och det har genomförts i samarbete med sektorerna för kultur och fritid samt stadsmiljö. Det färdiga verket inlemmas i Helsingfors stads konstsamling som förvaltas och kureras av HAM.

Offentliggörande av verket på Åggelby Societetshus (Larin Kyöstis väg 7) 14.6 kl. 11–12

Program:

  • Musikframträdande: Hulda Huima (solo)
  • Öppningsord: Arja Miller, chef för HAM Helsingfors konstmuseum
  • Talare: Marja Markko, ordförande för Oulunkylä-Seura
  • Talare: konstnären Lasse Juuti
  • Offentliggörande av verket: Paavo Arhinmäki, biträdande borgmästare med ansvar för kultur och fritid
  • Musikframträdande: Hulda Huima (solo)
  • Presentation av verket på plats: konstnären Lasse Juuti

Servering!

Evenemanget är öppet för alla.
Ingen förhandsanmälan behövs.

Sök