Skip to content

Gemensamma rum – guidad visning: Man Yau

16:00 - 17:00

Guidad visning av offentlig konst: Verkhelhet av Man Yau (på finska)

Välkommen att stifta bekantskap med Man Yaus verkhelhet i Kungseken! Guidningen, som är gratis och för alla, ordnas tisdagen 15.8 klockan 16–17. Ingen förhandsanmälan. Adress: Kungseksringen 22 (finska skolan Kannelmäen peruskoulu, enheten Tammi). Var på plats lite innan rundvandringen börjar. Våra guider hämtar deltagarna vid huvudentrén, varefter dörren låses.

Guidningen ingår i en serie visningar av verk som ingår i utställningen Gemensamma rum på HAM Helsingfors konstmuseum. De här guidade besöken ordnas på olika platser i Helsingfors som publiken vanligen inte har tillträde till. Hit hör halvoffentliga lokaler, såsom daghem, grundskolor och gymnasier. Guidningen är en sällsynt chans att uppleva de här platsbundna konstverken som skapats med enprocentsprincipen.

Verken som presenteras vid de guidade visningarna är av konstnärerna Jussi Juurinen, Tuomas A. Laitinen, Maija Luutonen, Pearla Pigao, Jani Ruscica, Kustaa Saksi och Man Yau.

Sök