Skip to content

Kuratorvisning av utställningen Erkki Pirtola: Verk på papper

18:00 - 19:00

Soft Yrjö tekijä: Erkki Pirtola ©HAM/Viljami Annanolli

Kurator för utställningen, gallerist och konstkritiker Veikko Halmetoja introducerar utställningen och dess bakgrund.

Visningen kommer att hållas på finska.

Sök