Skip to content

Erkki Pirtola: Verk på papper

Börjar

08.09.2023

Slutar

04.02.2024

HAM:s höst inleds med en utställning som ger en översikt över konstnär, kritiker och ITE-konstexpert Erkki Pirtolas (1950–2016) egen konstnärlig produktion. Utställningen som fokuserar på Pirtolas teckningar och andra pappersbaserade verk kurateras av Veikko Halmetoja.

Erkki Pirtola: Soft Yrjö, 1978. © Erkki Pirtolas dödsbo. Bild: HAM/Viljami Annanolli

HAM:s höst inleds med en utställning som ger en översikt över konstnär, kritiker och ITE-konstexpert Erkki Pirtolas (1950–2016) egen konstnärlig produktion. Utställningen som fokuserar på Pirtolas teckningar och andra pappersbaserade verk kurateras av Veikko Halmetoja.

Erkki Pirtola (1950–2016) var en mångsidig bildkonstnär som också var känd som författare och dokumentärfilmare. Pirtola har sina rötter i Helsingfors universitets Ritsal där han studerade i början av 1970-talet. Själv sade han att tecknandet var det uttryckssätt som han behärskade bäst. 

Utställningen Verk på papper samlar Pirtolas teckningar från hela hans karriär. Tusentals verk och skisser har skärskådats inför utställningen. Helheten omfattar utöver teckningar också andra verk på papper, såsom collage och akvareller. 

Utställningen presenterar en suverän tecknare men avspeglar också en oskuldsfull tid. Den är ett konstnärsporträtt av uppriktighet och djupt mänskligt sinne för humor, men visar också ett behov av maniskt självuttryck och dokumentation.  

Utställningen har sammanställts tillsammans med Erkki Pirtolas söner och kuraterats av Veikko Halmetoja.  

I samband med utställningen publiceras Veli Granös bok som ingår i Helsingfors konstmuseum HAM:s publikationsserie. Erkkilys Pirtomas Suomen taidetta pelastamassa – Erkki Pirtolan värikäs elämä, Kustannusosakeyhtiö Parvs, 2023.  

Erkki Pirtola: Rottaunilla, 1977. © Erkki Pirtolan perikunta. Kuva: Veli Granö
Erkki Pirtola: Tööt, 1977. ©Erkki Pirtolan perikunta / Kuva: Veli Granö

Erkki Pirtola: Ohoro, 1976. © Erkki Pirtolan perikunta. Kuva: Veli Granö

Erkki Pirtola-produkter i HAM shop

Utöver boken av Veli Granö, innehåller urvalet t.ex. vykort och en tygveska. Produkterna finns i HAM shop på museet, samt online.

Sök