Skip to content

Laura Cemin: Workshop

14:00 - 16:30

Laura Cemin: Handy tips for forgetful bodies, 2024. © Roberta Segata

Konstnären Laura Cemin kommer att hålla en workshop i samband med sin utställning Minneslappar och tallkottar. I utställningen tittar Cemin på den anpassningsprocess som kroppen genomgår när den flyttar till en annan kulturell och språklig miljö. Workshopen anknyter till detta tema och riktar sig särskilt till personer som har flyttat till Finland och som inte har finska eller svenska som modersmål. Workshopen hålls på engelska.

Längd: 2,5 timmar (inkluderar en kort utställningsguidning på engelska)

Läs mer och registrera dig här.

Sök