Skip to content

Gemensamma rum

Börjar

01.01.2020

Slutar

01.01.2020

Utställningen Gemensamma rum består av platsspecifika konstverk formgivna för offentliga och halvoffentliga miljöer i olika delar av Helsingfors.

I verken diskuterar olika arters interaktionsförhållanden och andra än mänskliga aktörskap, samexistens, närvaro och omsorg samt platsens betydelser och skikt av tid och materialiteter. Konstnärernas tekniker är bland annat video, måleri, skulptur och involverande konstprocesser. 

En del av konstverken som har beställts till de halvoffentliga miljöerna kommer att placeras på sina tilltänkta platser, såsom daghem och skolor, efter utställningen. En del av verken får sin slutliga form under det kommande året och på utställningen visas fragment av tillkomstprocessen. Kollektivet W A U H A U S som utgått ifrån Nordsjötoppen i sin performansföreställning Ett väldigt virrvarr. Verket utvidgas till ett videoverk som får sin premiär på utställningen. En annan helhet, A Stream Among Streams (En ström bland strömmar) sprider ut sig på Fiskehamnens område under det kommande året. 

Till utställningen hör också en serie guidade visningar av konstverk runtom i staden under våren och hösten på platser. Platserna är sådana som publiken vanligen inte har tillträde till, såsom daghem och skolor. 

Utställningens konstnärer: Alma HeikkiläNayab IkramSanna Kannisto, Jan LütjohannToisissa tiloissaW A U H A U S och Bogna Luiza Wiśniewska.

Utställningens och beställningsverkens kuratorer är amanuenserna Aleksandra Kiskonen och Kristiina Ljokkoi, vid enheten för offentlig konst vid HAM.

Konstverken som presenteras under de guidade visningarna är av Jussi JuurinenTuomas A. LaitinenMaija LuutonenPearla PigaoJani RuscicaKustaa Saksi och Man Yau.

Maija Luutonens verk har kuraterats av Mikko Oranen vid HAM. De övriga verken har kuraterats av amanuenserna Aleksandra Kiskonen och Kristiina Ljokkoi vid enheten för offentlig konst vid HAM.

HAM Helsingfors konstmuseum anlitas som konstexpert då Helsingfors stad beställer ny offentlig konst. De flesta nya konstförvärven i Helsingfors möjliggörs av den så kallade enprocentsprincipen, som innebär att en andel av budgeten för olika byggprojekt reserveras för ny offentlig konst. Helsingfors stad har iakttagit enprocentsprincipen sedan 1991 och med den här metoden har man finansierat mer än 200 offentliga konstverk som uppförts i offentliga byggnader, i parker och på öppna platser i staden. 

HAM Helsingfors konstmuseum finansierar dessutom ett fåtal konstverk i det offentliga rummet med ett separat anslag. Staden tar också emot en del offentliga konstverk som donationer. 

Verken fogas till Helsingfors stads konstsamling som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum. När konstverken åldras kräver de också underhåll, reparationer och konservering, som museets enhet för offentlig konst har hand om i samarbete med verksamhetsområdet Stadsmiljösektorn. Den här multiprofessionella enheten har också hand om olika expertuppgifter i fråga om konst i det offentliga rummet. 

Guidningar av konstverken i halvoffentliga utrymmen

Tisdag 14.3 klockan 16–17 / Jussi Juurinen / daghemmet Verkkosaaren päiväkoti 

Tisdag 18.4. klockan 15:30–16:30 / Kustaa Saksi / gymnasiet Etu-Töölön lukio 

Tisdag 25.4 klockan 16–17 / Maija Luutonen / Daghemmet Drumsö  

Tisdag 30.5 klockan 16–17 / Pearla Pigao / gymnasiet Vuosaaren lukio 

Tisdag 8.8 klockan 16–17 / Jani Ruscica / gymnasiet Helsingin kielilukio 

Tisdag 15.8 klockan 16–17 / Man Yau / Kungseken (grundskolan Kannelmäen peruskoulu, enheten Tammi) 

Tisdag 22.8 klockan 16–17 / Tuomas A. Laitinen / grundskolan Jätkäsaaren peruskoulu

Sök