Skip to content

Haegue Yang: Kontinuerliga återskapanden

Börjar

24.11.2023

Slutar

07.04.2024

På HAM visas den internationellt kända nutidskonstnären Haegue Yangs första separatutställning i Finland. Den upplevelsebetonade helheten i Tennispalatsets stora båghallar erbjuder en bred inblick i Yangs virtuosa arbeten.

Haegue Yang: Sonic Medicine Man – Hairy Mad Joint, 2023. Courtesy of the artist. Photo: Studio Haegue Yang

Haegue Yangs (Seoul, 1971) ändlösa nyfikenhet har lett henne till ett utforskande av samhället, vetenskapen och människans varande – och placerat henne bland de mest kända namnen inom nutidskonsten. Yang som har verkat i Tyskland och Sydkorea sedan mitten av 1990-talet, befinner sig i ständig rörelse och samlar inspiration ur olika miljöer.

Haegue Yang är känd för sin arbetsamma och på samma gång fria teknik som öser ur olika kulturers hantverkstraditioner, och i vilken industriellt framställda och naturliga material förenas. Hennes uttryckssätt överskrider gränser, föder immersiva och sinnliga upplevelser samt inspirerar till att se nya synvinklar.

Haegue Yang skapar en upplevelse som matar flera sinnen på HAM.

I Tennispalatsets stora båghallar bygger Haegue Yang en fascinerande skulptural scen som behandlar temana upprepande och återskapande. Genom att parallellt placera skenbart motsatta fenomen visar hon på deras ömsesidiga beroende. Genom att spegla och upprepa visar och varierar Yang också tidigare verk och sådana som har fötts nyligen. I nytolkningarna av verken ingår ljud och aktivering som ger verken en möjlighet att röra sig.

Utställningens kärna utgörs av två monumentala skulpturgrupper: Handles (Handtag) (2019) och Warrior Believer Lover – Version Sonic (Krigare Troende Älskande – Sonisk version) (2023). Båda verken visar de klingande metallbjällror som Yang är känd för. Handtag som visades första gången på MoMa i New York år 2019 är en multisensorisk upplevelse som består av sex skulpturer, element som är upphängda på väggarna samt ett ljudlandskap. Helheten förvandlar vardagliga föremål till visuellt imponerande rörliga verk som kan ses som hybrider mellan mänskliga och mekaniska varelser. Warrior Believer Lover – Version Sonic är en nytolkning av en ambitiös skulpturhelhet som visades år 2011, och som består av 33 ljusskulpturer. Sonisk version som vi nu ser visar 21 verk täckta med bjällror och dekorerade med peruker, plastväxter, solpaneler, LED-ljus och olika slags naturmaterial som tex kottar. Verken Handles och Warrior Believer Lover – Version Sonicackompanjeras emellanåt av Isang Yuns (1917–1995) och Igor Stravinskijs (1882–1971) musik, och skapar därigenom immersiva skulpturala symfonier.

Utställningens kuratorer är HAMs chef för utställningar Kati Kivinen och amanuens Sanna Tuulikangas

Utställningen har förverkligats i samarbete med S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst som är beläget i Gent i Belgien. Utställningen stöds av Museiverket.

Ta en djupare titt på Haegue Yangs verk med hjälp av utställningsbroschyren.

Installation view of Haegue Yang: Continuous Reenactments, HAM Helsinki Art Museum, 2023. Courtesy of the artist. Photo: Kirsi Halkola.
Haegue Yang, Sonic Pine Spells, 2023 (detail). Courtesy of Galerie Chantal Crousel, Paris. Photo: Studio Haegue Yang.

Haegue Yang: Continuous Reenactments, 2023, HAM Helsinki Art Museum. Photo: HAM/Sonja Hyytiäinen.

Evenemang

No posts found.

Fördjupa din konstupplevelse med en guidad tur. Vi kan planera en guidning så att den passar din grupp. 

Priser 2023

Guidningar tis–lör 90€.
Guidningar på söndagar 180€.
Inträdesbiljetten ingår inte i guidningens pris.

Undantag: Helsingforsbiennalen-guidningar

Tidpunkt

Guidningar i museet tis kl. 10-17 (guidningen avslutas senast kl. 17), ons–sön kl. 11.30–18.30 (guidningen avslutas senast kl. 18.30).

Längd

45 min.

Gruppstorlek

Högst 25 personer/guide. Ifall din grupp är större behöver du två guider.

Språk

Finska, svenska och engelska.

Avbokningar

I fall av förhinder, avboka din reservation senast 7 dagar i förväg (per telefon eller e-post). För reservation som inte avbokats i tid debiteras 90€.

Kontaktuppgifter

hamvaraukset@hamhelsinki.fi eller tfn (09) 310 87003 mån–tors kl. 9–12 och 13–15.

Haegue Yang, portrait of the artist, 2023, HAM Helsinki Art Museum, ©HAM/Sonja Hyytiäinen

Haegue Yang (f. 1971, Seoul) bor och arbetar i Berlin och Seoul och är obestritt en av vår tids mest kända nutidskonstnärer. Hennes unika visuella uttryck för samman olika slags historier och traditioner i form av bl.a. kollage, performativa skulpturer och stora installationer. Yang är intresserad av många slags temata och hon visualiserar fenomen på olika sätt, något som får hennes konst att utvidga definitionerna.

Haegue Yang drar nytta av hantverkstekniker och material som bär på kulturella betydelser: torkställningar, spjälgardiner, hanji-papper (ett traditionellt koreanskt papper som framställs av mullbärsträdets bark), artificiella strån. Yangs verk är multisensoriska och helhetsbetonade. Med en indirekt estetik behandlar hon bl.a. låglönad arbetskraft, flyttningsrörelser och migration. I stället för gemensamma berättelser värderar Yang flexibilitet och försäkrar sig samtidigt om att hennes hänvisningar är både överraskande och också personliga.

Yang fick Gesellschaft für Moderne Kunsts Wolfgang Hahn-pris i Museum Ludwig i Köln år 2018 och 13. Benesse-priset på Singaporebiennalen år 2022. Hon har haft separatutställningar bland annat i följande institutioner: National Gallery of Australia (2023); S.M.A.K., Gent (2023); Pinacoteca de São Paulo (2023); SMK – National Gallery of Denmark, Köpenhamn (2022); Tate St Ives (2020); MMCA, Seoul (2020); MoMA, New York (2019); The Bass, Miami Beach (2019); Museum Ludwig, Köln (2018); Centre Pompidou, Paris (2016); Leeum Museum of Art, Seoul (2015); Kunsthaus Bregenz (2011) och Sydkoreas paviljong, Venedigbiennalen (2009).

Haegue Yang fortsätter sin vidsträckta utställningsverksamhet på Thailands biennal 2023 och Lahores biennal 2024. I oktober 2024 ordnar Hayward Gallery i London en stor utställning som presenterar hennes produktion. Ett flertal essäer och monografier har publicerats om Yangs konst och hennes verk finns i offentliga samlingar i Europa, Asien och Amerika. 

Sök