Skip to content

Haegue Yang

Börjar

24.11.2023

Slutar

07.04.2024

Helsingfors konstmuseum HAM visar den första separatutställningen i Finland av den internationellt renommerade konstnären.

Haegue Yang: Sonic Medicine Man – Out of Cave, 2023. © Courtesy of the artist, bild: Studio Haegue Yang

I sin produktion kombinerar Haegue Yang ingående olika material och tekniker. Hennes influenser kommer från såväl vetenskapliga och konsthistoriska teman som sociopolitiska och antropologiska perspektiv. I konstnärens skulpturserier och installationer har fabrikstillverkade föremål komponerats till fullbordade helheter genom gedigna hantverkstekniker. Det här ger upphov till upprepande, synbarligen motsatta begreppspar, såsom abstraktion och figurativitet eller fabrikstillverkning och hantverk. 

I HAM:s huvudutställningssalar visas två omfattande skulpturhelheter: Handtag (Handles, 2019) och Krigare Troende Älskare – audioversion (Warrior Believer Lover – Version Sonic, 2023). Verket Handtag består av sex hybridmässiga, halvt abstrakta och halvt figurativa skulpturer och verket uruppfördes på MoMa, New York 2019. Handtag tar över utställningslokalens golv och sprider sig också till väggarna, medan verkets ljudvärld erövrar luften. Krigare Troende Älskare – audioversion är å sin sida en nyuppsättning av skulpturinstallationen som visades för första gången år 2011 på Kunsthaus Bregenz och som består av 33 antropomorfiska ljusskulpturer. Det centrala elementet i bägge helheter är konstnärens aktuella materiella varumärke, det vill säga bjällror som plingar när de vidrörs.  

Utställningen genomförs som ett samarbete mellan S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (Gent, Belgien) och Helsingfors konstmuseum HAM. 

Haegue Yang (f. 1971, Seoul) är en av vår tids mest erkända samtidskonstnärer. Hennes verk tar över utställningslokalens arkitektur och karaktärsdrag och utnyttjar ofta lokala material. Konstnären skapar fascinerande installationer som väcker genklang hos mottagaren. I dem kombineras en förfinad och mångskiftande hantering av materialitet med en elegant känsla för lokalen och dess stämning.  

Yang tilldelades Wolfgang Hahn-priset, Gesellschaft für Moderne Kunst, Ludwig Museum, Köln, år 2018 och 13 Benesse-priset vid Singapore Biennalen år 2022. Hon har haft separatutställningar bland annat vid följande institutioner: Pinacoteca de São Paulo (2023); SMK – National Gallery of Denmark, Köpenhamn (2022); Tate St Ives (2020); MMCA, Seoul (2020), MoMA, New York (2019); The Bass, Miami Beach (2019); Museum Ludwig, Köln (2018); Centre Pompidou, Paris (2016); Leeum Museum of Art, Seoul (2015); Kunsthaus Bregenz (2011); Sydkoreas paviljong vid Venedigbiennalen (2009). 

Sök