Skip to content

Kristiina Mäenpää: Core Collapse

Börjar

16.03.2024

Slutar

05.05.2024

Kristiina Mäenpääs utställning Core Collapse forskar i det uråldriga, det som temporalt övergår människans ålder, samt i energins och materians kretslopp på vår hemplanet och i universum.

Kristiina Mäenpää: Core Collapse, 2024 (detalj från processen). © Kristiina Mäenpää.

Utgångspunkten för utställningen är väntan på Betelgeuses, den röda superjätten i stjärnbilden Orions död. Den här stjärnan kommer att explodera närmare jorden än någon annan supernova tidigare gjort. Denna händelse skulle kunna ge forskare chansen att få klarhet i de hitintills obesvarade frågorna om de första ögonblicken efter ur-explosionen samt i universums uppbyggnad och den mörka materians mysterium.

Nästan all materias ursprung, som vi känner till, kan härledas till kärnreaktioner i jättestjärnor. Från stjärnorna sprids grundämnena till resten av universum, när järnet, det grundämne som bildas sist, får den tunga kärnan att kollapsa och stjärnan att explodera som en supernova.

Materialiteten i verken är kopplad till supernovorna genom järnet samt fotografiets grundläggande egenskaper. Den kosmiska strålning som skickas ut av supernovorna och resterna av bakgrundsstrålningen från ur-explosionen får det analoga fotopapperet att långsamt mörkna. Rymdstrålningen tränger igenom de olika lagren i de ljustäta förpackningar som skyddar fotopapperet varvid papperet börjar exponeras under årtiondenas gång. Den resulterande gråskalan är som ett ursprungligt fossil som bär uråldriga spår från tiden före livet.

Stålkulorna i verket Orbital travellers kommer från ett kraftverk där de har använts för att finfördela stenkol. Kulorna som blivit överflödiga i och med övergången till kolneutral energiproduktion har i sig förvandlats till ett slags relikt. 

En stjärnas död representerar en ny början, men den speglar också vår egen tids osäkerhet i den postfossila världen. Kommer mänskligheten att hinna bevittna Betelgeuses supernova och få svar på universums grundläggande frågor?

Bildkonstnären Kristiina Mäenpää (f. 1990) har sin bakgrund inom fotokonsten, vilket kan ses i hennes rumsliga verk. I verken framkallar tiden spår och förändringar. Mäenpää utexaminerades som bildkonstmagister vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi (2023).

Tack till Paulon Säätiö (Paulos stiftelse), VISEK och Hanaholmens kraftverk för stödet till utställningen.

kristiinamaenpaa.com

Utställningens vernissage på fredagen 15.3.2024 kl. 17–19.

Utställningarna i HAM galleriet år 2024 har fått stöd från Museiverket.

Installationsvyer

Fotografier: HAM/Maija Toivanen

Sök