Skip to content

Laura Dahlberg: Abiotic Variables feat. Alien Babies

I Laura Dahlbergs installation Alien Babies rör sig robotar gjutna i silikon med hjälp av lufttryck i en dunkel lokal. aura Dahlberg: Abiotic Variables, 2023 (yksityiskohta/ detalj/detail)

Laura Dahlberg: Abiotic Variables, 2023 (detalj)

I Laura Dahlbergs installation Alien Babies rör sig robotar gjutna i silikon med hjälp av lufttryck i en dunkel lokal. Verkets motorer blåser ut luft i cykler. Som utgångspunkt för de mjuka robotarnas rörelsebanor har konstnären använt motoriken hos organiska organismer. De mekaniska varelserna i utställningen reagerar på impulser i sin omgivning genom att anpassa och förändra sin form. Rörelse är en förutsättning för liv hos organiska organismer och enligt konstnären kunde samma sak gälla också de här små mekaniska varelserna.  

”Jag har funderat på om det är rörelsen som definierar om en varelse är en levande individ. Enligt till exempel panpsykismteorin, som behandlar medvetandet, har alla varelser ett medvetande eller en egenskap som kan likställas med ett sinne. Enligt det här synsättet har universums fysikaliska byggstenar sinnesegenskaper, vare sig de är delar av levande eller rörliga organismer eller inte”, säger Dahlberg.  

Abiotic Variables är ett projekt som undersöker möjligheterna med flytande kristallplast. Det har genomförts i samarbete med kemisterna professor Arri Priimägi och doktorand Zixuan Deng vid Tammerfors universitet. Utställningsverkets delar är gjorda av flytande kristallplast som har konditionerats till att röra sig under påverkan av värme och ljus. 

I verkets videor sätts plastdelarna i rörelse med starkt blåljus vars våglängd är 450–550 nanometer. Molekylerna i den flytande kristallplasten är ordnade så att de kommer ihåg i vilken riktning de ska vända sig. 

Laura Dahlberg (f. 1991) är en bildkonstnär vars teman fokuserar på samlevnad mellan nuvarande arter och teknologin samt urgamla tankar om naturelementens kraft. Hon är intresserad av att skapa tillstånd i vilka vi kan uppleva en koppling till mekaniska varelser. Dahlberg har utbildat sig till bildkonstnär vid yrkeshögskolan Saimaan ammattikorkeakoulu (2016) och magister i bildkonst vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi (2022). 

www.lauradahlberg.com 

Utställningen understöds av Suomen kulttuurirahasto och Centret för konstfrämjande.  

Helsinki Hacklab har bidragit till den tekniska utformningen av verken. Ljudvärlden i verket Abiotic Variables har förverkligats i samarbete med musikern Eemeli Dahlberg

Sök