Skip to content

Tove Jansson: Fest och Spel

Börjar

23.11.2019

Slutar

29.09.2024

Tove Janssons fresker Fest på landet (1947) och Fest i stan (1947) hör till HAM Helsingfors konstmuseums samling och visas permanent för besökarna. Förutom freskerna visas även andra verk av Tove Jansson i växlande upphängningar.

Tove Jansson: Fest på landet, 1947 (detalj). © Tove Janssons dödsbo. Foto: HAM / Hanna Kukorelli. 

År 1947 öppnades personal- och representationsrestaurangen Stadskällaren i Helsingfors stadshus. Enligt tidens anda beställde man ”konstutsmyckning” av Tove Jansson för restaurangens väggar. Beställaren var vice stadsdirektör Erik von Frenckell, Toves goda väns och teaterchef  Vivica Bandlers far. 

För beställningen skisserade Tove Jansson två stora väggmålningar med festmotiv. Efter att planerna godkändes förverkligade Jansson det egentliga målningsarbetet snabbt, inom sex månader. I början fick hon hjälp av konservatorn Niilo Suihko som hade studerat freskomålning i Italien. Målningarna Fest på landet och Fest i stan är en kombination av al fresco och al secco-teknikerna och Toves far, skulptören Viktor Jansson kom även med idén för det tekniska genomförandet. 

Numera hör målningarna till HAM Helsingfors konstmuseums samling och visas permanent för besökarna. Armaturerna som formgivits av Paavo Tynell belyste freskerna på deras ursprungliga plats i Stadskällaren-restaurangen. 

Tove Jansson (1914–2001) var verkligen en tusenkonstnär. Hon var bildkonstnär, författare, serietecknare, illustratör och manusförfattare och är bäst känd som mumintrollens skapare. Förutom freskerna presenterar HAM också andra verk av Tove Jansson i växlande upphängningar, ofta med aktiviteter som är särskilt lämpliga för yngre besökare.

Helande Lek

I helheten Helande Lek kan du utforska Tove Janssons målningar för Aurorasjukhuset och ta ett foto av dig själv med figurerna i målningarna. Du kan också stanna upp och njuta av en animation baserad på illustrationerna i boken Farlig midsommar eller lägga pussel som består av stora bitar.

Vy från helheten Helande Lek.© Moomin Characters™. Foto: HAM / Sonja Hyytiäinen

Bakgrund till verket Lek

År 1955 anordnade Helsingfors stad en tävling för vägg- och takmålningarna till den nya barnavdelningen vid Aurora sjukhus. Det önskades att målningarnas motiv i speciellt trappuppgången och undersökningsrummet skulle fånga barns intresse. Man ansåg att det var viktigt att placera konstverk i byggnaden då barnpatienterna kunde rikta sin uppmärksamhet på någonting annat än vårdbehandlingarna, vilket bedömdes befrämja deras tillfrisknande.

Förutom Tove Jansson deltog även andra samtida ansedda konstnärer i tävlingen, såsom Gösta Diehl, Erik Granfelt, Erkki Koponen och Onni Oja. Bildkonstkommissionen ansåg att Tove Janssons förslag ”Lek” passade bäst för ändamålet och hon vann tävlingen för utförandet av målningarna i trappuppgången och undersökningsrummet.

Tove Jansson gjorde väggmålningen Lek på Aurora barnsjukhus 1955-56. Hon målade ekorrar i taket i EEG-rummet och sagofigurer och mumintroll i trappuppgången.

Då hon arbetade med målningarna var Tove Jansson 41 år, hennes karriär gick uppåt och hon var också på väg att slå igenom internationellt. Sjukhusets väggmålningar var ett enormt projekt för Jansson, som under tio år hade utfört flera stora offentliga beställningsverk, som till exempel freskomålningarna i restaurang Stadskällaren.

År 1997 flyttade barnavdelningen vid Aurora sjukhus till Barnkliniken och där målades en kopia av väggmålningen. Det Nya barnsjukhuset som stod färdigt 2018, har också inretts med mumintema.

Tove Jansson: Lek II, 1955. © Moomin Characters™. Foto: HAM / Hanna Riikonen.

Tove Jansson och HAM

Helsingfors stad äger flera målningar av Tove Jansson, som hon gjorde för offentliga utrymmen, det vill säga byggnader i Helsingfors. Dessa verk ingår i HAM Helsingfors konstmuseums samling. Under tidens gång har en del av verken flyttats från sin ursprungliga plats till museer. Samlingen innehåller också tävlingsskisser av väggmålningarna för Aurorasjukhuset.

Tove Jansson-produkter i HAM shop

I urvalet ingår böcker, affischer, vykort och pussel. Produkterna finns i HAM shop på museet, samt online.

Sök