Skip to content

Xiao Zhiyu: Layered Hills send off Glimmering Light

小山重叠金明灭

Xiao Zhiyu används medel från traditionell kinesiskt bildskapande för att utforska landskapskonceptet som en yta genom objekten.

Börjar

06.07.2024

Slutar

01.09.2024

Layered Hills send off Glimmering Light är första versen i en dikt av Wen Tingyun (812–870), som visar en suddig glimt av en dams sängkammare, medan hon gör sig fin. Men hur kan berg vara veckade och hopvikta inne i ett rum? Kanske var de avbildade på en skärm, som när den vecklas ut blev det landskap som omger henne där hon vilar på sin bädd.

Ordens tvetydighet gör det omöjligt att skilja mellan landskapet och dess avbildning och som en följd tänjs bergen och floderna ut, mångfaldigas, rullas ihop, skarvas och flyttas runt, likt en bild på en skärm.

Genom att använda medel från traditionell kinesiskt bildskapande utforskas landskapskonceptet som en yta genom objekten.

På utställningen visas en grupp målade objekt som tar upp teman och bilder som Xiao har stött på i sin forskning om landskap i kinesisk konsthistoria. Med hjälp av fem paneler som skapats av konstnären är utställningsrummet tänkt som ett bógǔ-evenemang (博古). Bógǔ är en typisk samling av kinesiska intellektuella från Songdynastin (960-1279) och syftar på att studera eller uppskatta klassiska artefakter i någons kollektion. 

Xiao Zhiyu (Kina, f. 1995) är en Helsingforsbaserad konstnär. Han är utexaminerad bildkonstmagister från Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors 2022. Under 2025 kommer Xiao Zhiyu att vara gästkonstnär på Jan van Eyck Academie i Maastricht. Han representeras av Galleria Fuoricampo (Italien).

Läs hela utställningstexten här (på engelska).

xiaozhiyu.info

Utställningen stöds av Centret för konstfrämjande (Taike). Ett stort tack till utställningsassistent Paavo Kärki.

År 2024 har alla utställningar i HAM galleriet fått stöd från Museiverket.

Sök