Helsingforsbiennalen

Helsingforsbiennalen är ett internationellt bildkonstevenemang som kommer att visa samtidskonst av hög kvalitet i det havsnära Helsingfors. Biennalen – som ordnas nu för första gången – kommer att gå av stapeln 12.6.-26.9.2021 i en unik miljö på Skanslandet.

Biennalen kommer att samla verk av såväl finländska som internationella toppkonstnärer. I biennalen ingår även olika workshops och tvärkonstnärliga föreställningar samt kompletterande program på Skandslandet och på andra håll i Helsingfors.

Skanslandet ligger i gränslandet mellan det öppna havet och en urban miljö. Helsingforsbiennalens konstverk uppförs på ön som består av många kulturhistoriska lager men som hållits i nästintill orört tillstånd. Det ekologiska tänket och ansvarsfullhet står i kärnan av Helsingforsbiennalen, och hela evenemanget genomförts med respekt för dessa värderingar.

Allmänheten har fritt inträde till Helsingforsbiennalen.

Helsingforsbiennalen