Skip to content

Bekanta dig med konstsamlingen

Testaments- och donationssamlingar

Leonard och Katarina Bäcksbackas samling

Ellen Thesleff: Thyra Elisabeth.
Ellen Thesleff: Thyra Elisabeth, 1892. © HAM/Maija Toivanen

Leonard (1892–1963) och Katarina Bäcksbackas (1894–1976, f. Tichonowa) konstsamling är museets mest betydande donationssamling. Staden öppnade Mejlans konstmuseum för att kunna ställa ut deras samling år 1976. Filosofie magister Leonard Bäcksbacka skapade samlingen tillsammans med sin hustru Katarina Bäcksbacka.

Ingjald Bäcksbackas och Christina Bäcksbackas samlingar

Viggo Wallensköld: Vinter, 2008. © HAM/Hanna Kukorelli

Ingjald (1925–1978) arbetade sedan ung ålder sida vid sida med sin far och tog över ledningen av Konstsalongen efter Leonard Bäcksbackas bortgång år 1963. Han utökade också familjens konstsamling. Ingjald Bäcksbacka spelade en viktig roll i arrangemangen kring Leonard och Katarina Bäcksbackas donation och färdigställde donationen i början av 1970-talet, flera år innan den officiellt donerades till staden 1976.

Konstsalongen hör till Helsingfors äldsta gallerier och Ingjalds dotter Christina Bäcksbacka har fortsatt dess verksamhet efter sin far från 1978 till 2020. Enligt Christina Bäcksbackas önskemål avskildes samlingen som hennes farföräldrar hade skapat till en helhet och senare tillkomna tillägg är en annan separat samling, som bär hennes fars och hennes namn. Samlingen bildades år 2018 och dit överfördes de verk som Christina Bäcksbacka hade donerat från och med år 1980.

Elsa Arokallios samling

Magnus Enckell: Konsert, odaterad. © Bildlån, Ateneum

Elsa Arokallio (1892–1982) var en arkitekt som testamenterade sin konstsamling till Helsingfors stad. Samlingen togs emot år 1983 och omfattar Arokallios egna verk och skisser och också bland annat verk av Alwar Cawén, Tuomas von Boehm, Marcus Collin och Magnus Enckell.

Gösta Beckers samling

Helene Schjerfbeck: Flicka med kruk (Flicka från Bretagne), 1881. © HAM/Hanna Rikkonen

Gösta Becker (1890–1949) var en invärtesläkare som vid sidan av sitt omfattande forskningsarbete och sin läkarverksamhet var intresserad av konst och samlade på bildkonst och antikviteter. Samlingen inkluderar bland annat målningar av Hugo Simberg, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Pekka Halonen och Helene Schjerfbeck, flera skulpturer av Wäinö Aaltonen och grafik av exempelvis Akseli Gallen-Kallela och Ellen Thesleff. Utöver konstverken hör flera glas-, silver, mässings, tenn- och porslinskärl till samlingen samt bland annat möbler i rokokostil och gustaviansk stil. Totalt 193 konstverk och föremål ingår i samlingen. 

Otto W. Furuhjelms samling

Jan Gerritsz van Bronckhorst: Batseba, 1650-talet. © HAM/Hanna Kukorelli

Generallöjtnant Otto W. Furuhjelms konstsamling donerades år 1883 till Helsingfors stadsmuseum som höll på att grundas. Den här samlingen på 58 konstverk överfördes från Helsingfors stadsmuseum till Helsingfors konstmuseum HAM år 2015. Samlingen omfattar bland annat italiensk, nederländsk och polsk konst från 1600–1800-talen.

Raimo och Maarit Huttunens samling

Marja Pirilä: Camera obscura / Otto, Tammerfors, 2002. © Anna Taival

Verken i Raimo och Maarit Huttunens donationssamling är representativ för upphovspersoner på den inhemska 1990- och 2000-talsscenen inom målning, grafik och fotografering. Verken i samlingen har valts med en personlig blick och ur en okonventionell synvinkel. I anskaffningarna har också de mest marginaliserade fenomenen på det finländska konstfältet uppmärksammats. Verken är mestadels utförda av unga och lovande konstnärer vilket också stöder HAM:s egna riktlinjer för samlingsanskaffningar. Det ingår ungefär 300 verk i samlingen.

Ilmi Immelis samling

Werner Åström: Strykande, 1944. © Museokuva

Museet tog emot prokuristen Ilmi Immelis (1897–1995) donation till sina samlingar år 1995. Samlingen består av fyra verk skapade av August Sigfrid Keinänen, Berndt Lagerstam, Juho Rissanen och Werner Åström.

Alice Kairas donationer

Alice Kaira: Kärlek, 1982. © HAM/Kirsi Halkola

Konstnären Alice Kairas (1913–2006) donationssamling bildas av två skilda donationer: den första gjordes år 1986 och den andra år 1995. Samlingen omfattar totalt 52 målningar och teckningar varav många av de senare är självporträtt.

Aune och Elias Laaksonens samling

Elin Danielson-Gambogi: Interiör, odaterad. © HAM/Hanna Rikkonen

Aune (1906–1984) och Elias Laaksonens (1903–1972) samling testamenterades till staden år 1984. Donationen togs emot år 1985. I samlingen ingår målningar av bland andra Fanny Churberg, Elin Danielson-Gambogi, Venny Soldan-Brofeldt, Akseli Gallen-Kallela och Maria Wiik, samt grafik av Rembrandt och Renoir. Totalt ingår 48 verk i samlingen.

Aune Lindbergs samling

Maria Wiik: Kvinnoporträtt, 1897. © HAM/Hanna Kukorelli

Ekonomen Aune Lindebergs (1895–1984) samling består totalt av fem målningar som hon testamenterade till Helsingfors stad år 1982. Donationen togs emot år 1984. I samlingen ingår utöver verk av Anna Holmberg, Johan Knutson, Maria Wiik och Kaapo Wirtanen även ett konstverk av en okänd konstnär.

Anitra Lucanders donation

Anitra Lucander: Komposition, odaterad. © HAM/Maija Toivanen

Konstnären Anitra Lucander (1918–2000) donerade sina verk till stadens konstmuseum år 1982. Samlingen består av Lucanders målningar, teckningar och grafik och uppgår till totalt 96 verk.

Sune Orells samling

Ragnar Ekelund: Förstadsgata, 1915. © HAM/Hanna Kukorelli

Filosofie magister Sune Orells samling infogades i museets samlingar år 1990. Samlingen på 35 konstverk består huvudsakligen av verk av stora finländska konstnärer från 1900-talets början, såsom Jalmari Ruokokoski, Verner Thomé, Ragnar Ekelund och Ragni Cawén. Sune Orells samling kompletterar också fint Leonard och Katarina Bäcksbackas samling som donerades år 1976 till samlingarna, eftersom Orells samling innehåller flera skisser av verken som ingår i Bäcksbackas samling.

Iris Roos-Hasselblatts samling

Verner Thomé: Montyon-platsen i Marseille, 1909. © HAM/Hanna Rikkonen

Bakom samlingen står Emil Alarik Hasselblatt (1874–1954) som gjorde sitt livsverk vid Helsingfors universitets bibliotek därifrån han pensionerades som äldre underbibliotekarie. Arvingarna till hans  hustru Iris Roos-Hasselblatt, som var amanuens vid Helsingfors universitets bibliotek, donerade samlingen till Helsingfors stad år 1973 i enlighet med Roos-Hasselblatts önskemål. Staden tog emot donationen år 1974. Samlingen omfattar totalt sju konstverk av Harald Brun, Verner Thomé och Magnus Enckell.

Katriina Salmela-Hasáns och David Hasáns samling

Leena Luostarinen: Kinesiskt barn, 1995. © Museokuva

Katriina Salmela-Hasáns (1944–1995) och David Hasáns (1947–1997) samling donerades till Helsingfors stads konstmuseum år 1998. Samlingen på över 300 verk, främst finländsk samtidskonst, har huvudsakligen samlats under 1980-talet och är ett fint tvärsnitt av den tidens konst. Samlingen är en fin representation av sin tids mest populära konstnärer och den tidens finländska hemmasamling.

Christian Sibelius donation

Christian Sibelius: Hamnvy, odaterad. © HAM/Sonja Hyytiäinen

Konstnären Harry Christian Sibelius (1910–1951) efterlämnade arbeten donerades till museets samlingar år 1985 genom försorg av konstnärens systrar Rita Sibelius och Marjatta Ahlström. Samlingen består av 22 verk, främst kol- och blyertsteckningar.

Martta och Reino Sysis samling

Oscar Kleineh: Månskenslandskap, odaterad. © HAM/Hanna Kukorelli

Martta och Reino Sysis samling donerades till konstmuseets samlingar år 1993. Samlingen består av 52 verk och är en kvalitativt mycket betydelsefull samling, eftersom den fint kompletterar stadens konstmuseums samlingar, i synnerhet beträffande 1800-talskonsten. Till konstnärerna hör bland andra Akseli Gallen-Kallela, Oscar Kleineh, Jalmari Ruokokoski, Victor Westerholm och Albert Edelfelt.

Övriga samlingar

Hilda Flodins samling av gipsskulpturer

Hilda Maria Flodin: Ung kvinna, odaterad. © Helsingfors stadsmuseum

Skulptören Hilda Flodins (1877–1958) samling av gipsskulpturer överfördes från Helsingfors stadsmuseum till stadens konstmuseum år 2018. Samlingen består av totalt 47 skulpturer, särskilt studier av djurextremiteter och människans kroppsdelar. Gipssamlingen är ett bra tvärsnitt av konstnärens bildhuggningsproduktion och belyser inte bara de arbetssätt hon tillägnade sig i Paris utan också slutskedet av konstnärens plastiska produktion.

Harkonmäkisamlingen

Jarmo Mäkilä: Återkomst, 1986. © HAM/Hanna Kukorelli

Matti Harkonmäki (f. 1935) sålde sin samling till Helsingfors stads konstmuseum år 1991. Samlingen bildades huvudsakligen på 1980-talet och bestod till största delen av konst från decenniet i fråga. Harkonmäki utökade sin samling särskilt med samhällsrealism från 1970-talet och samlingen fick          klart politiska och ideologiska drag. Till samlingens konstnärer hör bland andra Marjatta Hanhijoki, Irina Krohn, Henry Wuorila-Stenberg och Jarmo Mäkilä.

Den växande samlingen

Elina Ruohonen: Global Race I, 2019. © HAM/Hanna Kukorelli

Den växande samlingen är HAM:s till antalet största samling och samlingen utökas årligen med nya verk med anslag i konstmuseets egen budget. Samlingen utökas i huvudsak med finländsk samtidskonst, men till samlingen har också anskaffats några utländska verk, till exempel från utställningar som konstmuseet arrangerat. Dessutom kompletteras samlingen tidvis med äldre konst som främst förvärvas för att komplettera museets donationssamlingar. I den växande samlingen ingår Jan Olof Mallanders samling som en egen helhet. Den förvärvades år 1990.

Skolornas konstverk

Yrjö Ollila: Lekande barn, 1914–1915. © HAM/Sonja Hyytiäinen

Skolornas samling består av verk som skolorna antingen skaffat själva eller fått i donation genom föreningen Konstverk till skolan. I samlingen ingår några konsthistoriskt betydelsefulla finländska verk av exempelvis Tyko Sallinen. Verken som anskaffats till skolorna infogades i konstmuseets samling gradvis efter grundskolereformen på 1980-talet. På det sättet blev samlingarna underställda museet där de sköts och underhålls enligt museala kriterier.

J.O. Mallanders samling

Jan Olof Mallander: Diktsamling, 1976. © HAM/Hanna Rikkonen

Konstnären och konstkritikern Jan Olof Mallanders (f. 1944) konstsamling består av ungefär 160 verk och skaffades till Stadens konstmuseum år 1990. Under åren 1971–77 upprätthöll Mallander galleriet Halvat Huvit på Villagatan. Där strävade han efter att ställa ut fenomen som avvek från etablissemanget. Helheten skapades utifrån Mallanders personliga kontakter, relationer och intressen, och inkluderar också Mallanders egna verk. Samlingen skapades under 1970- och 1980-talen och är därmed ett tvärsnitt av den tidens avantgardistiska och ickekommersiella strävanden inom bildkonsten.

Timo Sarpanevas samling

Timo Sarpaneva: Hjärta 3557, 1953. © HAM/Hanna Kukorelli

Formgivaren och skulptören Timo Sarpanevas (1926–2006) produktion omfattar en samling på 38 glaskonstverk som infogades i Helsingfors stads konstmuseums samlingar år 1995. Samlingen består av glasföremål och glasskulpturer.

Finlands Sparbank Ab:s konstsamling

Göran Augustson: Utan titel, 1988. © HAM/Hanna Kukorelli

I medlet av 1990-talet deponerade Statens säkerhetsfond besittningsrätten för en samling som tidigare hade tillhört Finlands sparbanker hos olika regionala konstmuseer. För Nylands del placerades samlingen i HAM, varmed dispositionsrätten överfördes till museet och verken blev en del av museets samlingar. Samlingarnas övriga delar är deponerade i andra regionala konstmuseer runt om i Finland. Vart och ett av de regionala konstmuseerna fick de verk som hade skaffats av sparbankerna på respektive område.

Sök