Skip to content

HAM:s biografi

1885         
Helsingfors stads konstsamling fick sin början. Stadsfullmäktige mottog en staty av poeten Johan Ludvig Runeberg som skulpterats av Walter Runeberg.

1954          
Bildkonstkommissionen som verkade under stadsstyrelsen grundades. Den bestod av förtroendemän och bildkonstnärer.

1966         
En konstsekreterare anställdes till stadskansliet, som bland annat verkade som intendent för Glogalleriet och förvaltade stadens konstsamling.

1967         
Helsingfors stad köpte Mejlans herrgård, det vill säga byggnaderna som hörde till Villa Bredablick. Man bestämde sig för att reservera stenbyggnaden för konstmuseets behov. Konstverkskommissionen föreslog att ett konstcentrum planeras på platsen.

1968         
Glogalleriet öppnades på Unionsgatan.

1972         
Stadsfullmäktige beslutade att ta emot Bäcksbackas donation. Reparationen av den gamla stenbyggnaden på Mejlans herrgård blev färdig och öppnades för allmänheten.

1973         
Planeringen av byggandet av Mejlans museum inleddes, så man skulle få en lämplig utställningslokal för samlingen som donerats av Bäcksbacka.

1975         
Byggandet av Mejlans museum inleddes.

1976         
Bäcksbacka samling överfördes slutligen till stadens ägo efter att Konstmuseet Mejlans öppnades.

1979         
Stadens konstsamling slogs samman med kulturcentralen och konstsamlingarnas namn blev till Stadens konstmuseum.

1985         
Stenbyggnaden på Mejlans herrgård renoverades till en konserveringsinrättning.

1998         
Konstmuseet blev ett självständigt ämbetsverk.

1999         
Nya utställningslokaler öppnades i Tennispalatset.

1999         
Glogalleriets grundrenovering blev färdig.

2012         
Verksamheten i Mejlans museibyggnad upphörde.

2015         
Glogalleriets verksamhet i lokalerna på Unionsgatan upphörde.

2015         
25.9 det förnyade HAM öppnas i Tennispalatset.

2022
Helsingfors stadsfullmäktige godkände den 16 november att stadens konstmuseums verksamhet och personal överförs till Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum från och med den 1 januari 2023.

Sök