Skip to content
Eric Adlercreutz, Heikki Häiväoja och Johanna Häiväoja: Adolf Erik Nordenskiölds minnesmärke, 1985. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Adolf Erik Nordenskiölds minnesmärke

Konstnär Eric Adlercreutz, Heikki Häiväoja, Johanna Häiväoja

Ehrenströmsvägen, Brunnsparken, Helsingfors

Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901) friherre, geolog och forskningsresande, var en av Finlands mest framstående vetenskapsmän under 1800-talet och den första forskningresande som seglade genom nordostpassagen från Ishavet till Stilla havet. Nordenskiöld föddes och studerade i Finland men hamnade i landsflykt till Sverige 1857 efter att ha uttryckt alltför liberala idéer om politiken i Ryssland. Nordenskiöld blev 1858 intendent vid Naturhistoriska riksmuseet, professor och ledamot av Svenska akademin. Samma år företog han sin första forskningsresa till Spetsbergen. Därefter följde seglingen genom nordostpassagen 1878-79 och resorna till Grönland 1870 och 1883.

Skulptören Heikki Häiväoja och arkitekten Eric Adlercreutz har planerat det 3,5 meter höga monumentet som består av tre granitblock. Porträttbysten av Nordenskiöld är gjord av Johanna Häiväoja. På en reliefkarta finns seglingen genom nordostpassagen inprickad. Granitblocken symboliserar isberg och packis, som är de största hindren för regelbunden båttrafik i nordostpassagen. Monumetet är symboliskt placerat nära havet.

Verket hör till HAM:s egen samling.

Read more..

At map

Sök