Skip to content
Ivan Martos: Alexander I, 1814. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Alexander I

Konstnär Ivan Martos

Unionsgatan 36, Kluuvi, Helsingfors

Alexander I:s porträttbyst i Helsingfors universitets biblioteks trädgård har en intressant historia. Det berättas att porträttet var kejsarinnan Elisabeths gåva till Åbo akademi 1814. Troligt är att den beställdes av akademin direkt av konstnären Ivan Martos, en av tidens främsta skulptörer i Ryssland.

Porträttet flyttades 1832 – fem år efter Åbo brand (1827) – till Helsingfors universitets solennitetssal som nyss blivit färdig. Arkitekten C.L. Engel hade beaktat porträttet när han planerade salen. Kejsarporträttet avlägsnades från festsalen 1932 efter krav från nationellt sinnade studenter. Bysten ställdes sedan på Nationalmuseets gård och flyttades till sin nuvarande plats vid universitetsbiblioteket 1957, denna gång utan dekorlister och inskriptioner. Av listerna och texterna gjordes nya versioner tio år senare (Eero Pettersson, Aulis Blomstedts byrå). Porträttbysten av Alexander I representerar den nyklassiska härskarporträtt-traditionen. Kejsaren är avbildad som romersk imperator.Ivan Martos porträttbyst av Alexander I är gjuten i brons och skalan är betydligt större än naturlig storlek – bysten är ca 130 cm hög. Texten på sockeln formulerades av professor Johan Erik Wallenius.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Skulpturen är tills vidare borttagen från uterummet.

Read more..

At map

Sök