Skip to content
Leo Laukkanen: Annebergs hospitals minnesplakett, 1965. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Annebergs hospitals minnesplakett

Konstnär Leo Laukkanen

Forsby sjukhus, Kottbyvägen 11, Kottby, Helsingfors

Annebergets hospital började sin verksamhet år 1555 på västra stranden av Gammelstadsviken, där man på order av Gustav Vasa grundat Helsingfors några år tidigare. Utom sjukstuga hade Gammelstaden också en kyrka och troligen en skola. När stadens befolkning senare flyttade söderut och slog sig ner på området vid nuvarande Senatstorget, övertogs Helsingfors första träkyrka av stadens hospital. På hospitalet skötte man både sjuka och arbetsoförmögna. Av de gamla handlingarna framgår att antalet patienter på Helsingfors hospital i slutet av 1500-talet var under 20.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök