Skip to content
Laila Pullinen: Arktisk Afrodite, 1972. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Arktisk Afrodite

Konstnär Laila Pullinen

Didrichsens konstmuseum, Granö., Helsingfors

Arktisk Afrodite ger ett intryck av en passionerad kamp. De vågiga och skrovliga formerna förändras till glänsande, svajande former. Figuren har en viss liknelse också med Nike, antikens bevingade gudinna.

Laila Pullinen arbetade på 60-talet i Italien och utvecklade där sin egenhändiga teknik och stil. Bronsplattan blev hennes material. Pullinen behandlar materialet så att hon får bronset att se ut som ett tyg i vinden. Lassi Nummi har konstaterat att Laila Pullinen borde tituleras ”multifigurativ konstnär”, eftersom hennes skulpturer är så fulla av tolkningsmöjligheter. Olika former, figurer, tema och motiv sammanbinds till en mångfasetterad och uttrycksfull helhet. Pullinen kombinerar också olika material som t.ex. trä eller olika stenarter och brons.

Pullinen beskriver genom sina verk människans själ och andliga tillstånd. Rörelser och händelser är väsentliga i hennes konst, inte den fysiska likheten. Kvinnlighet är ett av de teman hon undersöker. Hon likställer också sina verk med antiken och renässansen och undersöker genom dessa på vilket sätt begreppet kvinnlighet har förändrats under historiens gång.

Skulpturen mäter 212x122cm och materialet är brons. Verket ingår i Didrichsens konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök