Skip to content
Anssi Pulkkinen och Taneli Rautiainen: Bågen, 2014. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Hanna Kukorelli / HAM Helsingfors konstmuseum

Bågen

Konstnärer Anssi Pulkkinen, Taneli Rautiainen

Hornet 5, Helsingfors

Taneli Rautiainens (f. 1983) och Anssi Pulkkinens (f. 1982) verk Bågen består av en bit av en bro som ligger på två 8,5 meter höga betongpelare. Bron placerades på bergsknallen mellan de ursprungliga låg- och högstadierna för att skapa en slags förbindelse mellan byggnaderna. Verket kan tänkas referera till en halvfärdig konstruktion, till skapandet av någonting nytt eller till lämningar av någonting gammalt. Bron kan slutföras i fantasin. Den är onåbar, som en idé eller ett ideal. Den avhuggna bron påminner om en antik ruin med sina pelare och bjälklag. Brons lodräta form som strävar upp mot himlen är i samklang med skolbyggnadens vågräta linjer. Verket är fastrotat i den omgivande platsen men sträcker sig samtidigt bortåt – mot en ännu okänd plats.

Konstnärerna berättar: ”Den halvfärdiga bron är en metafor för det ständiga lärandet av nya saker. Lärandets väg för eleverna genom skolåren och bygger grunden för ett livslångt lärande. Bron kan också vara en förenande länk mellan olika befolkningsgrupper. Att bygga broar är en metafor för att föra människor tillsammans och för interaktionsfrämjande processer.

Verket har producerats enligt enprocentsprincipen och hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök