Skip to content

Civila offers grav i Helsingfors 1939-44

Konstnär Tero Aaltonen, Sakari Siitonen

Malm begravningsplats, Helsingfors

Minnesmärket är ritat av arkitekterna Tero Aaltonen och Sakari Siitonen. Det har rests till minne av de helsingforsare som dödades i bombardemangen av Helsingfors 1939-1944. Verket avtäcktes på 50-årsdagen av vinterkrigets utbrott 1989.

Minnesmärket består av två delar. Minnesstenen är en kub som har huggits i en sten kallad helsinkit från Mäntsälä. På den står texten ”Till minne av dem som omkom vid bombardemangen i Helsingfors 1939-1944”. Den andra delen utgörs av plattor som vilar på varsin sida om kuben. På plattorna finns namnen på de 72 personer, som ligger begravda här. Alla som allt dödades 177 personer i bombardemangen i Helsingfors under vinterkriget och 230 personer under fortsättningskriget.

Minnesmärket ingår inte i Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök