Skip to content
Lasse Juuti: De samtida, 2024 / Bild: HAM/Sonja Hyytiäinen

De samtida

Konstnär Lasse Juuti

Gångtunnel i Åggelby, Helsingfors

Lasse Juutis verk De samtida handlar om upplevelsen av tid. I verket kan klockor, cyklar och en dressin som vi känner till från järnvägarna identifieras. Konstnären berättar att dressinen pumpas av bröderna Nu och Snart, försedda med visarmustasch, som i sitt sjå med att veva tiden framåt tänjs ut ända upp till taket i gångtunneln. Som upplevelse är tiden både plastisk och fragmentarisk: ibland rusar den i väg, andra gånger sniglar den sig fram.

På den motsatta väggen ses ett verk som påminner om en framväxande tussilago. Vid en närmare titt ser man att det är en upp och nervänd, historisk cykel med stort hjul. Det stora framhjulet är placerat framför solen, och en figur som trampar på pedalerna håller solen – och tiden – i rörelse. Enligt konstnären refererar verket bl.a. till soluret, som visar tiden med hjälp av skuggornas och ljusets rörelse.

Lasse Juuti (f. 1990) har blivit känd för sina lekfulla verk som tänjer på måleriets gränser. Juutis verk lösgör sig ofta från den platta och rätvinkliga formen i traditionellt måleri och utgörs av målningar och skulpturer i tredimensionella kombinationer. Vardagliga iakttagelser, en stark känsla för rytm samt referenser till den arkitektoniska miljön fungerar som impulser för verken. VårStad är Helsingfors sätt att genomföra den deltagande budgeteringen. Det innebär att stadsborna får föreslå saker som de önskar till sitt eget bostadsområde. Initiativet till konst i Åggelby stationstunnel kom från Åggelbyborna i VårStad-omgången 2021. Förslaget fick 464 röster och är nu genomfört.

Lasse Juutis verk har kurerats av HAM Helsingfors konstmuseum, och det har genomförts i samarbete med sektorerna för kultur och fritid samt stadsmiljö. Det färdiga verket inlemmas i Helsingfors stads konstsamling som förvaltas och kureras av HAM.

Read more..

At map

Sök