Skip to content
Gunnar Finne och J.S. Sirén: De tyska soldaternas grav, 1920. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

De tyska soldaternas grav

Konstnär Gunnar Finne, J.S. Sirén

Gamla kyrkoparken, Kamppi, Helsingfors

Monumentet i svart granit restes till minne av de tyska soldater som stupade vid erövringen av Helsingfors 1918. Formen, en monumental sarkofag, är en traditionell monumentform som använts sedan antiken under alla epoker i Europas historia. Den svarta stensarkofagen är försedd med en relief som företäller en knäböjande yngling och texten: ”Den in Kampf um Helsingfors im April 1918 gefallenen Deutschen” (Till de tyska soldaterna som stupade under kampen om Helsingfors i april 1918) och ”Helden Errichtete dieses Denkmal die dankbare Stadt” (Den tacksamma staden reste detta minnesmärke över hjältarna)

I Gamla kyrkoparken – Kampens tidigare begravningsplats – finns två massgravar med finländska och tyska soldater som stupade då Helsingfors intogs i april 1918. Samma år arrangerade Helsingfors stadsfullmäktige en allmän tävling för formgivningen av gravvårdar för de stupade. Skulptören Gunnar Finne och arkitekten Johan S. Sirén utsågs att skapa minnesmärket över tyskarna medan skulptören Elias Ilkka och arkitekten Erik Bryggman fick uppdraget att formge de finländska soldaternas gravvård. Minnesmärkena avtäcktes 1920.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling. Helsingfors stad underhåller Gamla kyrkoparken och dess minnesmärken.

Read more..

At map

Sök