Skip to content
Raimo Saarinen: Det påhittade förflutna, 2020. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Sonja Hyytiäinen / HAM

Det påhittade förflutna

© Konstnär

Englandsskvären 1, Helsingfors

Konstnär Raimo Saarinens tillfälliga verk Keksitty menneisyys (Det påhittade förflutna) bygger ut skulpturliknande ruiner som övertagits av växtlighet på Englandsskvären i Fiskehamnen. Konstruktionerna ser ut att ha nötts av tiden och är gjorda av rappade och målade lättgrusblock. Moderna byggmaterial stöter på tidens tand i det här verket.

I verket hittar vi växtarter från olika kontinenter. I en ruin växer torrmarksgräs, i en annan blommar våtmark med fräken och svärdsliljor. Liksom Raimo Saarinens tidigare verk kombinerar också Keksitty menneisyys växtarter från nära och fjärran. Enligt Saarinen finns det i urvalet av arter som han ”sensuellt och intuitivt” valt bland annat ripvide, sydamerikansk brödgran eller s.k. apskräck, och rönnsumak från nordöstra Nordamerika. Växtligheten lever och förändras med växtsäsongen och ger verket en temporär dimension där vi får se tillväxt, blomning och vissning. Det är alltså inte bara byggkonsten i verket utan också växtligheten som får uppleva nutid, framtid och det förflutna.

Verkets formgivning och ljusa färgvärld har enligt Saarinen fått intryck av Mexiko, där han jobbade med en utställning när han började planera verket. Efter att ha bekantat sig med Fiskehamnens område och kulturella historia hittade Saarinen samma palett i de gamla båtarnas ljusa, flagande målfärg. ”Jag är fascinerad av hur stadsmiljöns visuella lösningar kan vara summan av små tillfälligheter. Byggnadskonstens palett kan i ett visst område vara resultatet av ett enskilt beslut, varefter man fortsätter använda samma färger tills de är tradition och slutligen blir kultur.”

Verket hör till HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök