Skip to content
Jukka Vikberg: Fågelparadiset, 2002. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Fågelparadiset

Konstnär Jukka Vikberg

Arabiagatan, Arabia, Gammelstaden, Helsingfors

Verket Fågelparadiset består av 82 småfåglar, gjutna i aluminiumbrons och fästa på bergskärningen vid Arabiagatan. Fåglarna bildar en fritt formad flock och är alla ungefär lika stora, ca 10-12 cm, men de kan hänföras till olika arter som häckar i Gammelstadsviken. Dessutom har en förkortning av artens latinska namn graverats in i varje fågel.

För närvarande häckar omkring 82 olika fågelarter årligen i Vik, bland dem många rariteter. Konstnären har med detta verk velat dra uppmärksamheten till fågelbeståndet i Vik och till det vetenskapligt betydelsefulla arbete som gjorts för att utforska det.Titeln Fågelparadiset – på finska Lintuparatiisi – har lånats från Leo Lehtonens likalydande bok om fåglarna i trakten. Den första som redan 1823 antecknade sina fågelobservationer i vårt land var dock Magnus von Wright. Tillsammans med sina bröder gjorde han en hel del fågelbilder och -tavlor, en kollektion som idag räknas till en av vårt lands nationalskatter.

Vikbergs fågelparadis avtäcktes på Helsingforsdagen 12.6.2002, då Arabiagatan invigdes. Den nya gatans trottoar löper utmed verket så att fotgängarna kan studera fåglarna på nära håll.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök