Skip to content
Bertel Nilsson: Fiskande björn, 1916. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Fiskande björn

Konstnär Bertel Nilsson

Stora Allén, Brunnsparken, Helsingfors

År 1915 utlystes en tävling om offentliga skulpturer till stadens prydnad. Tävlingen hade tre serier: skulpturer till Långa brons brofästen, Brunnsparken och Eira. Långa bron fick inga skulpturer. Andra och tredje pris gavs till Viktor Jansson, men inget av hans förslag utfördes. Däremot utfördes Bertel Nilssons (1887-1939) skiss till en skulptur i Brunnsparken som hade fått andra pris. Den fiskande björnen är en lekfull, realistisk björnskulptur i rödgranit och fungerar som dricksvattenfontän i Brunnsparken sedan 1916. Verket ingår i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök