Skip to content
Sakari Vapaavuori: Flora, 1950. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Flora

Konstnär Sakari Vapaavuori

Syriagatan 3, Toukola, Helsingfors

Sakari Vapaavuori, keramiker och formgivare känd för sina abstrakta skulpturer och reliefer, gjorde karriär inom konstindustrin och arbetade på Arabia 1947-1974. Vapaavuori använde huvudsakligen porslin och chamotte i sina arbete, men utvecklade och prövade också nya material och tekniker. Skulpturen är från 1950-talets början och står på gården till det daghem som Arabia byggde 1948. Materialet är chamotte. Skulpturen är utan titel och den spiralformade konstruktionen har getts flera tolkningar av vilka den vanligaste är att motivet är mor och barn. Det berättas att konstnären, när han tillsammans med sin medhjälpare Jalkanen satte ihop skulpturen, avfärdade nyfikna frågor med att påstå att skulpturen hette ”Jalkanen står på händerna”.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök