Skip to content
Paikkari, Riska och Tuominen-Niittylä: Gecko, 2005. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Gecko

Konstnär Paikkari, Riska, Tuominen-Niittylä

Kampens terminal, Kampen, Helsingfors

Gecko är konstverket i Kampens nya terminal. Den är gjord av keramikkonstnärerna Pekka Paikkari, Kristina Riska och Kati Tuominen. Man hoppas att verket skall bli den nya träffpunkten för terminalens besökare.

I Geckon bildar keramiken, arkitekturen och stadsplaneringen en helhet som tillsammans ger ett nytt uttryck åt materialet. Den gula keramiska ytan och plattornas spontana placering ger ett intryck av ödleskin. Det läkra gula verket lockar åskådaren till sig och får en att vilja vidröra dess yta. Verket dominerar sin omgivning och ger färg och ljus till Kampens terminal. Fastän verket inte rör sig som geckon gör i naturen, får den liv genom den konstanta flöde av människor som rör sig i dess inre.

Gecko är i själva verket ett betonglock som höjer sig över metrostationens rulltrappor. Den är organiskt formad och täckt med gula keramikplattor. I dess mitt finns alltså gången med rulltrapporna som går från centralaulan ner till Kampens metrostation. Verkets diameter är ca. fyra meter och det består av ungefär 275 m2 keramikdelar.

Arbetet utfördes i samarbete med två arkitekter, Aki Davidsson och Timo Kiukola. I Geckos närvaro finns också ett annat verk, nämligen en vattenpost som konstnären Jarmo Saarekas har gjort och som rests av Helsingfors Vatten.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling

Read more..

At map

Sök